Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Konsultacje teczek

Wydział Architektury Wnętrz ASP

Konsultacje teczek online

dostępność mailowo przez 5 dni w tygodniu

Reguły konsultacji

  1. Na konsultacje prosimy przygotować materiały wizualne w formie cyfrowej. Pomocą służyć może instrukcja poprawnego fotografowania prezentowanych podczas konsultacji prac.
  2. Konsultacje odbywają się indywidualnie w formie wideokonferencji na platformie Google Meet.
  3. Konsultacje online trwają 20 minut. Osoby biorące udział w konsultacjach prosimy o przygotowanie prac tak, by mogły pokazać je przez udostępnianie ekranu.
  4. Termin zostanie potwierdzony w mailu zwrotnym.
  5. Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych online konsultacji teczek. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących konsultacje pracowników ASP w Warszawie.