Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynki Wydziału Grafiki

Wydział Grafiki

 

Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Jest to zależne od studiowanej specjalizacji. Inne koszta studiowania ponoszą np. studenci Pracowni Multimediów, gdzie jednorazowym wydatkiem jest np. koszt sprzętu i oprogramowania. Inaczej z kolei wygląda sytuacja studentów grafiki artystycznej i specjalizacji projektowych, którzy materiały do pracy muszą systematycznie uzupełniać na bieżąco. To samo dotyczy także zajęć z rysunku i malarstwa.

Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

ASP w Warszawie – w tym Wydział Grafiki – jest pełnoprawnym partnerem programu Erasmus+. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej temu programowi.

Jakie warunki nauki zapewnia ASP (komputery, sprzęt, pracownie, itp.)?

Wydział Grafiki ma swoją siedzibę przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Jest to ścisłe centrum miasta, w sąsiedztwie Uniwersytetu Warszawskiego, a w najbliższej okolicy znajdują się różnorodne punkty usługowe oraz szeroka oferta punktów żywieniowych na „każdą kieszeń”. Do dyspozycji studentów wydziału przeznaczyliśmy 4 w pełni wyposażone pracownie grafiki artystycznej wraz z zapleczem technicznym, 6 w pełni wyposażonych pracowni projektowych, pracownię multimediów, pracownię animacji, 5 pracowni rysunku i malarstwa, 1 pracownię fotografii wraz z ciemnią i studiem, 3 pracownie komputerowe, drukarnię cyfrową salę do zajęć teoretycznych oraz salę kinową na 70 miejsc. Pracownie komputerowe są wyposażone w komputery Apple a studenci posiadają zniżkę edukacyjną na pakiet oprogramowania Adobe. Obok pracowni fotografii działa w pełni wyposażone studio fotograficzne przygotowane sprzętowo do organizowania profesjonalnych sesji. Drukarnia wyposażona jest w wielkoformatowe urządzenia drukujące Canon i Epson pozwalające na druk praktycznie na każdym podłożu – studenci wydziału posiadają zniżki na wydruki. W całym budynku dostępny jest szybki, bezprzewodowy internet w sieci Eduroam. W pracowniach grafiki artystycznej studenci otrzymują podstawowe materiały graficzne do pracy z technikami klasycznymi, litografią, sitodrukiem i offsetem.

Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Absolwent Wydziału Grafiki jest wyposażony we wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie różnorodnych form, zarówno tych wysoko artystycznych, jak i użytkowych, co czyni go osobą wszechstronnie wykształconą. Z tego powodu perspektywy zawodowe są wyjątkowo różnorodne, bowiem absolwenci to nie tylko artyści, lecz także „rzemieślnicy”, odnajdujący się praktycznie w każdym sektorze gospodarczym. Szeroko pojmowany przemysł kreatywny, agencje reklamowe, kreatywne, czy marketingowe, przemysł gier wideo i media elektroniczne – to podstawowe miejsca, w których grafik znajdzie zatrudnienie. Ponadto każdy absolwent może współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami, którym zależy na promocji oraz reklamie. Graficy znajdą również kreatywne zatrudnienie w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej na arenie lokalnej i międzynarodowej. W teatrach, galeriach sztuki i instytucjach zajmujących się szeroko pojmowaną promocją sztuki. Zdobyte na Wydziale Grafiki wszechstronne wykształcenie daje także możliwość zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz biurach projektowych.

Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Działaniami promocyjnymi dotyczącymi studentów i absolwentów Wydziału Grafiki zajmuje się Biuro Karier. Ponadto studenci wydziału uczestniczą w różnorodnych inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię, np:  wystawa „UpComing. Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Ponadto wydział i uczelnia organizują różnorodne konkursy prezentujące twórczość studentów, np.: Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRYNagroda im. prof. Lecha TomaszewskiegoNagroda Fundacji im. dr. Marka Marii Pieńkowskiego. Wydział Grafiki od lat jest współorganizatorem wystawy „Kissprint” zrzeszającej twórców związanych z wydziałem. Również w Wola Center i kilkunastu innych miejscach w Warszawie odbywają się cykliczne wystawy prac studentów, np: wystawa prac studentów Pracowni 11 Wydziału Grafiki. Istotnym elementem promocji studentów jest także cykliczny konkurs i wystawa „Artystyczna podróż Hestii” – coroczny konkurs dla studentów kształcących się na wydziałach i kierunkach artystycznych wszystkich wyższych uczelni w Polsce, a także rozwijany wokół inicjatywy konkursowej wielopłaszczyznowy projekt art brandingowy dla pracowników ERGO Hestii, jak i dla wszystkich grup odbiorców.

Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią skończyłeś?

Nie, rodzaj ukończonej szkoły średniej nie ma żadnego wpływu na proces rekrutacji, jeśli kandydat spełnia warunki opisane w regulaminie rekrutacji.

Jestem absolwentką/absolwentem liceum plastycznego. Czy mam szansę się dostać na studia na ASP?

Tak, oczywiście na zasadach jakie obowiązują wszystkich kandydatów bez względu na rodzaj szkoły średniej, którą ukończyli oraz posiadają świadectwo dojrzałości.

Czy jeżeli posiadam w większości prace rysunkowe o wymiarach 50 x 70 cm to czy mogą się one ewentualnie znaleźć się w moim portfolio?

Obligatoryjny format to 100 x 70 cm i trzeba pamiętać, że co najmniej 5 rysunków musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni wykonanych na tym formacie. Natomiast poza tym dopuszczalne jest łączenie w pary prac wykonanych na formacie 70 x 50 cm.

Czy w teczce w kategorii 4 prac A4 zaliczałyby się prace „3D” np. haft?

Tak, mogą się znaleźć np. jako „fotografie 4 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi.

Czy wśród czterech drobnych prac rysunkowych i malarskich można prezentować prace wykonane markerem?

Tak, rysunek markerem jest jak najbardziej akceptowany.

Czy  wśród 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich, które muszą znajdować się w teczce portfolio mogą być grafikami wykonanymi przy użyciu technik komputerowych?

Mogą to być oczywiście prace graficzne wykonane w technikach cyfrowych, tym niemniej w wytycznych do portfolio sugerowane jest załączenie prac rysunkowych i malarskich wykonanych w technikach tradycyjnych. Natomiast np. prace łączące techniki tradycyjne z cyfrowymi w obrębie jednego dzieła spełniają kryteria określone w portfolio.

Jakie materiały powinny być użyte podczas wykonywania pracy. Czy możliwe jest użycie techniki mieszanej w malarstwie (np. akryl + sepia)?

Tak, jak najbardziej. Prace wykonane za pomocą technik mieszanych mogą być umieszczone w teczce.

Czy możliwe jest dodanie do teczki więcej prac o małym formacie (zdjęcia, szkice, rysunki A4)?

Nie. Prosimy o trzymanie się wytycznych zawartych w regulaminie.

Na czym polega autoprezentacja?

Autoprezentacja to pierwszy etap egzaminu wstępnego na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To połączenie komisyjnego przeglądu teczki i rozmowy kwalifikacyjnej.
W trakcie egzaminu Kandydat zobowiązany jest do zaprezentowania swoich prac (oryginalnych, nie PDF) przed Komisją oraz odpowiedzenia na jedno z zagadnień umieszczonych na stronie internetowej Wydziału.

Czy można używać aparatu fotograficznego w telefonie w trakcie egzaminu praktycznego?

Nie można. Używanie telefonu komórkowego w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Czy do teczki można załączyć prace wykonane w technice olejnej?

Można. Proszę tylko pamiętać o płaskim podobraziu (np. tektura) i formacie nie przekraczającym wymiarów 100×70 cm.

Czy na egzaminie praktycznym można malować farbami olejnymi?

Nie można. Wszystkie wytyczne w kontekście wymaganych narzędzi zostaną oficjalnie ogłoszone po I etapie egzaminu (autoprezentacji). Natomiast z góry można założyć, że w części malarskiej egzaminu praktycznego, nacisk będzie kładziony na techniki akrylowe lub/i temperowe.

Jakie materiały trzeba wziąć ze sobą na egzamin praktyczny?

Papiery i podobrazia (tektury) zapewnia Wydział i to na nich Kandydaci są zobowiązani do odpowiedzi na zadane tematy.

Kandydaci natomiast używają swoich własnych, wszelkich narzędzi rysunkowych i malarskich: ołówki, węgle, gumki, cienkopisy, flamastry, temperówki, tusze, pędzle, szpachelki, farby temperowe, farby akrylowe, słoiczki, żabki do przytrzymania papieru na desce, nożyki do papieru, szmatki do wycierania pędzli, taśmy papierowe itp.

Czy do teczki można załączyć więcej prac malarskich niż rysunkowych?

Proszę trzymać się wytycznych zamieszczonych w regulaminie egzaminu. Natomiast zwiększenie ilości prac malarskich do 2-3 jest dopuszczalne.

Czy do teczki można załączyć wydruki prac cyfrowych?

Tak. Można o tego typu prace rozszerzyć część poświęconą małym formom rysunkowo-malarskim.

Czy teczka, w której są składane prace może być tekturowa?

Nie. Teczka powinna być plastikowa, sprawnie działająca, w formacie 100×70 cm.