Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Wykłady i spotkania online

Wydział Grafiki

Szanowni Kandydaci na studia niestacjonarne na Wydziale Grafiki,

zapraszamy na wykład online z Panem prof. Piotrem Smolnickim prowadzącym Pracownię Pracownię Grafiki Warsztatowej na studiach niestacjonarnych I i II stopnia.
Wykład odbędzie się na platformie Google Meets, dnia 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00,
link do spotkania: meet.google.com/wsr-swva-hfj

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o studiowaniu na Wydziale Grafiki i poznać wydział od tzw. „kuchni” zapraszamy na spotkanie online z Michaliną Szydełko, przewodniczącą Samorządu Studentów Wydziału Grafiki oraz Anną Rendecką, studentką studiów niestacjonarnych II stopnia.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets dnia 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00,
link do spotkania: meet.google.com/nsj-joff-pqg

Jednocześnie informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych on-line wykładów i spotkań. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących wykłady i spotkania pracowników ASP w Warszawie.