Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Najczęściej zadawane pytania

1.  Czego będę się uczyć podczas studiów na WKiRDS?

Praktycznej umiejętności ratowania zagrożonych dzieł sztuki (zgodnie z wybraną specjalizacją), ich wszechstronnego badania, teoretycznych podstaw ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również rozwijania własnej wrażliwości i twórczości.

2. Czy można pisać test z chemii jeśli zdaje się jednocześnie maturę z chemii?

Nie, nie można. Świadectwo maturalne jest dokumentem nadrzędnym. My nie możemy podważać decyzji CKE.

3. Czy test z chemii obejmuje zakres materiału z matury rozszerzonej?

Nie, test z chemii obejmuje zakres materiału z gimnazjum i I klasy szkoły średniej.

4. Jak wygląda test z chemii?

Do każdego pytania są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Należy zaznaczyć odpowiednie pole.

5. Czy są na teście zadania obliczeniowe?

Tak, są. Nie są jednak skomplikowanie obliczeniowo, wykonuje się je bez użycia kalkulatora. Wymagają jedynie logicznego myślenia.

6. Jaką pracę można dostać po studiach na WKiRDS?

Nasi absolwenci, jako dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, zgodnie z obowiązującym prawem mogą samodzielnej pracować oraz kierować zespołami wykonawców przy konserwacji zabytków, pracują jako konserwatorzy dzieł sztuki w muzeach, galeriach i archiwach.

7. Jak przebiega autoprezentacja?

W trakcie swobodnej rozmowy kandydat powinien się zaprezentować jako osoba zainteresowana kulturą i sztuką. Mogą padać ogólne pytania dotyczące szeroko rozumianych zagadnień z obszaru kultury i historii sztuki.

8. Czy zwracana jest szczególna uwaga na to jaką szkołę średnią skończył kandydat?

Nie, nie ma to znaczenia. Liczą się wyniki egzaminów wstępnych.