Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Najczęściej zadawane pytania

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

  1. Czego będę się uczyć podczas studiów na WKiRDS?

Praktycznej umiejętności ratowania zagrożonych dzieł sztuki (zgodnie z wybraną specjalizacją), ich wszechstronnego badania, teoretycznych podstaw ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również rozwijania własnej wrażliwości i twórczości.

  1. Czy można zdawać test z chemii jeśli zdaje się jednocześnie maturę z chemii?

Nie, nie można. Świadectwo maturalne jest dokumentem nadrzędnym. My nie możemy podważać decyzji CKE.

  1. Czy test z chemii obejmuje zakres materiału z matury rozszerzonej?

Nie, test z chemii obejmuje zakres materiału z gimnazjum i I klasy szkoły średniej.

  1. Jak wygląda test z chemii?

Do każdego pytania są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Należy zaznaczyć odpowiednie pole.

  1. Czy są na teście zadania obliczeniowe?

Podczas rozmowy nie  ma pytań związanych z zadaniami obliczeniowymi.

  1. Jaką pracę można dostać po studiach na WKiRDS?

Nasi absolwenci, jako dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, zgodnie z obowiązującym prawem mogą samodzielnej pracować oraz kierować zespołami wykonawców przy konserwacji zabytków, pracują jako konserwatorzy dzieł sztuki w muzeach, galeriach i archiwach.

  1. Jak przebiega autoprezentacja?

W trakcie swobodnej rozmowy kandydat powinien się zaprezentować jako osoba zainteresowana kulturą i sztuką. Mogą padać ogólne pytania dotyczące szeroko rozumianych zagadnień z obszaru kultury i historii sztuki.

  1. Czy zwracana jest szczególna uwaga na to jaką szkołę średnią skończył kandydat?

Nie, nie ma to znaczenia. Liczą się wyniki egzaminów wstępnych.

  1. Ile prac należy złożyć w teczce w I etapie egzaminu?

Na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej  elementów architektury Kandydat składa 10–15  prac rysunkowych   (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm) oraz 2–3 rzeźby.

konserwacja i restauracja: Na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, tkanin zabytkowych, starych druków i grafiki Kandydat składa: 10 prac rysunkowych i 10 prac malarskich (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm)