Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Rzeźby

Wydział Rzeźby

 

Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Wysokość wydatków zależy od rodzaju pracowni i przedmiotów, które się wybierze. Pozytywnym aspektem Wydziału Rzeźby jest  zapewnienie naszym studentom podstawowych materiałów do rzeźbienia, między innymi listew, drutu, prętów do robienia konstrukcji, gliny, gipsu do odlewów, sprzętu twardego – kawalerów oraz podstawowych narzędzi do pracy: szlifierek, spawarek, elektrod, tarcz itd. co znacznie oszczędza wydatek studentom. Ale oczywiście realizacja autorskich projektów z wykorzystaniem nietypowych materiałów wiąże się z własną inwestycją. Dlatego właśnie etap projektowy, podjęcie decyzji o rodzaju materiału, skali obiektu itd. jest jednym z aspektów naszej nauki, zmuszając studenta do racjonalnej oceny i refleksji nad relacją  wydatek –  efekt artystyczny.

Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

ASP w Warszawie – w tym Wydział Rzeźby – jest pełnoprawnym partnerem programu Erasmus+. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Erasmus+ na naszej stronie. Nasi studenci czasem decydują się na taki wyjazd do innych europejskich uczelni na semestr lub rok. Zarówno w drugą stronę Wydział Rzeźby jest często wybierany przez studentów z za granicy do realizacji programu. Dlatego również gościmy zagranicznych studentów w naszych pracowniach.

Jakie warunki nauki zapewnia Wydział Rzeźby?

Wydział Rzeźby mieści się pięknych nowych budynkach na Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 i przy ulicy Spokojnej 15 w Warszawie. Do budynków z łatwością można dojechać komunikacją miejską. Dodatkową zaletą jest to, że w okolicy znajdują się różnorodne punkty usługowe oraz szeroka oferta punktów żywieniowych na „każdą kieszeń”. Do dyspozycji studentów są przestrzenne nowoczesne pracownie niezbędne do realizacji projektów rzeźbiarskich różnego formatu. Ważnym elementem Wydziału są warsztaty technik rzeźbiarskich (kamienia, ceramiki, brązu, drewna…) z niezbędnym wyposażeniem i opieką techniczną. Wydział posiada małą odlewnie i piece do wypalania ceramiki. Wydział aktywnie organizuje i angażuje studentów do udziału w plenerach rzeźbiarskich, wystawach zbiorowych zarówno w ramach uczelni jak i na zewnątrz. W ramach obecnej na naszej ASP strukturze dyscyplinarnej. Wydział  bierze na siebie odpowiedzialność do reprezentowania dyscypliny Rzeźby, jej rozwoju i obecności wśród innych najważniejszych dyscyplin Sztuk plastycznych. Dlatego jako Wydział próbujemy zapoznać studentów z ogromnym potencjałem i możliwościami języka rzeźbiarskiego. Staramy się koncentrować nasze działania wokół istoty szeroko rozumianej Rzeźby, sens której wspólnie budujemy i odkrywamy na nowo.

Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Absolwent Wydziału Rzeźby jest wyposażony we wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie różnorodnych form, zarówno tych wysoko artystycznych, jak i użytkowych, co czyni go osobą wszechstronnie wykształconą. Z tego powodu perspektywy zawodowe są wyjątkowo różnorodne, bowiem absolwenci to nie tylko artyści, lecz także „rzemieślnicy”, odnajdujący się praktycznie w każdym sektorze gospodarczym. Studia uczą wewnętrznej dyscypliny, umiejętności nie tylko planowania, ale przede wszystkim realizacji w terminie, czasem bardzo skomplikowanych technicznie pomysłów. Absolwenci naszego wydziału działają zarówno na polu czystej Sztuki jak i tej użytkowej. Dobrze sprawdzają się w zarówno w dziedzinie designu, monumentalnych realizacjach, rzeźbie kameralnej, w wykonaniu obiektów do scenografii, pracach konserwatorskich, dekoracjach oraz w realizacjach pomnikowych. Zresztą dalsza realizacja zdobytego na studiach potencjału, jest sprawą bardzo indywidualną. Jako artyści zazwyczaj próbujemy uciec od standaryzacji ludzkiego losu. W naturalny sposób trochę ryzyka jest wpisane w tę nietypową dojrzałą decyzję – bycia Artystą.

Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Działaniami promocyjnymi dotyczącymi studentów i absolwentów Wydziału Rzeźby zajmuje się Akademickie Biuro Karier. Studenci Wydziału uczestniczą również w inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię. np.: wystawa „UpComing. Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Ponadto jako Wydział i Uczelnia organizujemy różnorodne konkursy, informujemy naszych studentów o konkursach zewnętrznych oraz  wspieramy w ubieganiu się o stypendia Ministerialne. Co roku organizujemy przegląd prac studenckich w większości naszych pracowni, które są dostępne dla szerokiej publiczności oraz w formie wystawy online.

Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią skończyłeś?

Nie, rodzaj ukończonej szkoły średniej nie ma żadnego wpływu na proces rekrutacji, jeśli kandydat spełnia warunki opisane w regulaminie rekrutacji. Najbardziej istotnym jest posiadanie dorobku w dziedzinie sztuk plastycznych. Doświadczenie w zakresie Rzeźby, rysunku, kompozycji.

Czy wśród prac które muszą znajdować się w portfolio mogą być rzeźby wykonane przy użyciu technik komputerowych?

Mogą to być oczywiście rzeźby wykonane w technikach cyfrowych, tym niemniej w wytycznych do portfolio sugerowane jest załączenie prac rysunkowych i rzeźbiarskich wykonanych w technikach tradycyjnych. Istotną dla nas jest ocena indywidualnych cech i umiejętności, które w przypadku cyfrowym mogą być przytłumione efektem medium i formatem poszczególnych programów.

Jak Wydział Rzeźby radzi sobie z pandemicznymi obostrzeniami i liczbowymi limitami osób mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach?

Absolutnie oczywistym jest to, iż dla Rzeźby koniecznym jest żywe doświadczanie przestrzeni i formy. Naturalnie nasza dziedzina jest związana z percepcją i bezpośrednią pracą z materią. Dlatego zawsze w miarę możliwości staramy się prowadzić zajęcia na żywo w pracowniach. Oczywiście w sytuacji konieczności pracy online musimy szukać kompromisów, przenosimy akcent dydaktyki na działania koncepcyjne i prace domowe. Odpowiednio do warunków pandemii czy izolacji domowej, szukamy nowych form współpracy i bardziej kameralnych działań rzeźbiarskich.  Zawsze zachęcamy i stwarzamy warunki do tego, żeby nasi studenci mieli żywy kontakt z materią Rzeźby i korzystali z potencjału pracowni, modeli, wyposażenia oraz wszelkich materiałów.  W zależności od aktualnych informacji, wprowadzane są czasowe ograniczenia lub hybrydowe formy nauczania np. dotyczące liczby osób w jednej sali, rezygnacji z grupowych przeglądów i warsztatów, możliwości wyboru formy prowadzenia zajęć, kilkudniowe przejście na online. Na Wydziale Rzeźby obowiązują zasady sanitarne określone regulaminem BHP a forma zajęć grupowych – wykładów, konwersatoriów, zajęć praktycznych – ustalana jest przez Rektora i dotyczy studentów wszystkich wydziałów.