Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Najczęściej zadawane pytania

Wydział Scenografii

  1. Jak przygotować teczkę- cyfrowe portfolio i dokumenty na Wydział Scenografii? Co ma znaczenie przy ocenie cyfrowego portfolio?

Aby prawidłowo przygotować niezbędne dokumenty należy zapoznać się z wytycznymi dostępnymi w Regulaminie Zasad Kryteriów Przyjęć na Studia w ASP w Warszawie.

Prawidłowo przygotowane cyfrowe portfolio powinno zawierać  prace malarskie i rysunkowe. Bardzo mile widziane są też prace dodatkowe świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata. Mogą znaleźć się w nim również  prace fotograficzne, szkicowniki, fotografie rzeźb i inne materiały świadczące o wysokiej wrażliwości plastycznej  i zainteresowaniach kandydata.

W przygotowaniu cyfrowego portfolio bardzo pomocne mogą być dostępne dla kandydatów konsultacje.

Cyfrowe porfolio  składane na drugi stopień studiów nie podlega szczegółowym wytycznym jeśli chodzi o techniki, formaty, wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich. Bardzo ważne na tym etapie jest jednak przygotowanie warsztatowe kandydata.

Zalecana ilość   prac 20 – 25.

  1. Jak przebiega autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna)?

W trakcie autoprezentacji kandydaci odpowiadają na pytania komisji. Część pytań dotyczy prac powstałych na egzaminach. Prace te prezentowane są w trakcie rozmowy. Pojawia się też pytanie dotyczące orientacji w świecie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztuk wizualnych, filmu i teatru. Mogą pojawić się też pytania dotyczące cyfrowego portfolio.

  1. Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Ze względu na zróżnicowany i zindywidualizowany charakter studiów nie da się oszacować konkretnej kwoty. Od 3 roku studiów studenci według własnych preferencji wybierają pracownie i w związku z tym narzędzia, którymi będą się posługiwać.

  1. Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

Tak. Na Akademii Sztuk Pięknych działa program ERASMUS+ i w ramach tego programu studentki i studenci mogą studiować na zagranicznych uczelniach artystycznych.

  1. Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Jesteśmy dumni z faktu, iż większość absolwentów Wydziału Scenografii  zostaje artystami pracującymi  w zawodzie scenografa. Dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom odnajdują się w wielu branżach i dziedzinach, pracują w teatrach i w filmie, reklamie.

  1. Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Działaniami promocyjnymi dotyczącymi studentów i absolwentów Wydziału Scenografii zajmuje się Akademickie Biuro Karier. Ponadto studenci wydziału uczestniczą w różnorodnych inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię i Samorząd studentów, np. „Noc Muzeów” czy też wystawa „Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Corocznie organizowana jest Wystawa Końcoworoczna.

  1. Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią ukończyłeś?

Nie, najważniejsze są zdolności artystyczne i przygotowanie kandydata.

  1. Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów na pierwszym roku?

Tak, studentki i studenci pierwszego roku mogą korzystać ze stypendium socjalnego oraz zapomogi.

  1. Jestem absolwentką/absolwentem liceum plastycznego. Czy mam szansę się dostać na studia w ASP?

Oczywiście, że tak. Każdy uzdolniony kandydat ma szansę dostać się na studia w ASP.