Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Sztuki Mediów

Archiwum dotyczy naboru na lata ubiegłe.

Wydział Sztuki Mediów

W ramach Wydziału Sztuki Mediów działa wiele pracowni, w których studentki i studenci mogą rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać swoją wiedzę. Polecamy odwiedzić strony pracowni, które Państwa interesują, aby dowiedzieć się więcej o programie nauczania jak i o samych prowadzących.

Pracownie na studiach stacjonarnych:

Katedra Badań Mediów

 

Katedra Koncepcji Mediów

 

Katedra Działań Mediów

 

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

 

Zakład Teorii i Krytyki Sztuki Mediów

 

Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

 

Pracownie na studiach niestacjonarnych:

 

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

 

Zakład Teorii i Krytyki Sztuki Mediów

 

GALERIA SPOKOJNA:

Przy Wydziale Sztuki Mediów działa także Galeria Spokojna, która jest platformą dla projektów artystycznych, miejscem dialogu między studentami a dojrzałymi artystami i kuratorami. Jest także forum wymiany myśli o sztuce i jej roli we współczesności.

Galeria poprzez swoje działania ma na celu szeroką działalność edukacyjną, angażowanie społeczności studenckiej oraz lokalnej, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz promocje i wspieranie swoich studentów, absolwentów i pedagogów.

Cele te realizuje poprzez trzy główne narzędzia:

Wystawy

Cykliczne wystawy indywidualne lub grupowe prezentujące zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej jak i poza nią, skłaniające do krytycznego myślenia, dyskusji oraz refleksji nad otaczającym nas światem. Prezentowane wystawy angażują studentów, absolwentów, młodych artystów, na początku ich drogi, tak aby mieli szanse zaistnieć i pokazać swoje możliwości  twórcze. Galeria to platforma umożliwiającą pokazanie się szerszej publiczności, to drzwi do świata sztuki, pierwsze doświadczenie współpracy z instytucją.

Wykłady/dyskusje/projekcje

Serie wykładów, spotkań, prezentacji towarzyszących – poszerzających i zgłębiających temat poruszany na wystawach. Zaproszeni goście będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, zachęcać do dyskusji, będą też pokazywać jak działają instytucje sztuki.

Publikacje

Wydawnictwa towarzyszące, komentujące i dopełniające temat wystaw.

 

Galeria Spokojna:

 

ŻYCIE WYDZIAŁOWE:

Aby dowiedzieć się więcej co dzieje się na WSM zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Na Instagramie i Facebooku dzielimy się najnowszymi wydarzeniami, które odbywają się na uczelni, pokazujemy jak wygląda zajęcia w różnych pracowniach i co najważniejsze – jakie prace w nich powstają.