Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Najczęściej zadawane pytania

Wydział Sztuki Mediów

 1. Jak przygotować teczkę na konkretny wydział? Co ma znaczenie przy jej ocenie?

Aby prawidłowo przygotować teczkę należy zapoznać się z wytycznymi dostępnymi w Regulaminie Zasad Kryteriów Przyjęć na Studia w ASP w Warszawie.  W przygotowaniu teczki bardzo pomocne mogą być dostępne dla kandydatów konsultacje.

 • Do teczki składanej na pierwszy stopień studiów należy włączyć przede wszystkim prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne na zadany temat, mile widziane są też prace dodatkowe świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje samodzielnie wykonanych prac:
– prace malarskie – 5-7 sztuk
– prace rysunkowe (w tym rysunki postaci) – 7–10 sztuk
– pliki będące pracami fotograficznymi (dorobek własny) – 10-15 sztuk
– a także pliki będące pracami fotograficznymi na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe, również zamieszczonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia własna, fotografia na zadany temat.

 • Teczka składana na drugi stopień studiów nie podlega szczegółowym wytycznym jeśli chodzi o techniki, formaty i ilość prac, natomiast istotne staje się przygotowanie warsztatowe kandydata i pogłębione zainteresowanie tematyką wyrażoną w obrębie preferowanych mediów.

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje 20-30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata:
– prace malarskie,
– prace rysunkowe,
– prace fotograficzne,
– inne prace z zakresu sztuk wizualnych.

 • Prace zawarte w teczce na studia niestacjonarne powinny świadczyć o wrażliwości i zainteresowaniach kandydata.
 1. Jak przebiega autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna)?

W trakcie autoprezentacji kandydaci odpowiadają na pytania komisji. Część pytań dotyczy prac z teczki. Pojawia się też pytanie dotyczące orientacji w świecie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztuki współczesnej.

 1. Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Ze względu na zróżnicowany i zindywidualizowany charakter studiów nie da się oszacować konkretnej kwoty. Od 2 roku studiów studenci według własnych preferencji wybierają pracownie i w związku z tym narzędzia, którymi będą się posługiwać.

Na terenie WSM znajduje się wypożyczalnia sprzętu audio i fotograficznego. Dla studentów dostępna jest także montażownia z komputerami i oprogramowaniem i studio fotograficzne. Profesorowie wydają imienne upoważnienia do specjalistycznych pracowni. Ta infrastruktura i możliwości znacznie ograniczają ewentualne wydatki studentów.

 1. Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

Tak. Na Akademii działa program ERASMUS+ i w ramach tego programu studentki i studenci mogą studiować na zagranicznych uczelniach artystycznych.

 1. Jakie warunki nauki zapewnia ASP (komputery, sprzęt, pracownie itp.)?

Wydział Sztuki Mediów posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny.  Na wydziale znajduje się profesjonalne studio greenscreen, pracownie wyposażone w sprzęt VR i MoCap. Oprócz tego wydział ma odpowiednio wyposażoną pracownię komputerową, studio fotograficzne, montażownię oraz wypożyczalnię sprzętu. Dla wszystkich studentów pierwszego roku dostępne są również indywidualne szafki, pozwalające na przechowywanie prac czy materiałów.

 1. Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Absolwenci naszego wydziału zostają artystami w obszarze sztuki współczesnej, wystawiają w czołowych polskich instytucjach artystycznych i galeriach, zdobywają liczne nagrody, uczestniczą w rynku sztuki. Dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom (m. in. wideo, fotografia, przestrzeń wirtualna, postprodukcja dźwięku, programy komputerowe, praca w zespole) odnajdują się w wielu branżach i dziedzinach.

 1. Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Studenci są zapraszani do wystaw i działań twórczych z inicjatywy profesorów prowadzących poszczególne pracownie. Wydział organizuje liczne spotkania, warsztaty, plenery i wyjazdy.

Na wydziale działa Galeria Spokojna, która m. in. organizuje wystawy, w których biorą udział studenci i absolwenci. Studenci zapraszani są do współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 1. Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią ukończyłeś?

Nie, najważniejsze są zdolności artystyczne i przygotowanie kandydata.

 1. Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów na pierwszym roku?

Tak, studentki i studenci pierwszego roku mogą korzystać ze stypendium socjalnego oraz zapomogi.

 1. Jestem absolwentką/absolwentem liceum plastycznego. Czy mam szansę się dostać na studia w ASP?

Oczywiście, że tak. Każdy uzdolniony kandydat ma szansę dostać się na studia w ASP. 

 1. Czego będę się uczyć podczas studiów na danym wydziale?

Na Wydziale Sztuki Mediów zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczą obszaru sztuki współczesnej.

Na I roku studiów wszystkie przedmioty są obowiązkowe i stanowią podstawę warsztatową do dalszej nauki. Od drugiego roku student samodzielnie wybiera pracownie i przedmioty ze względu na własne zainteresowania artystyczne.