Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2023

Stacjonarne Dni Otwarte

1 kwietnia 2023 r.

  • godz. 12:00 spotkanie z Zespołem Dziekańskim: prof. Sławomir Ratajski, dr Katarzyna Stanny, dr Izabela Maciusowicz, sala 3
  • godz. 13:00 wykład „Sztuka mediów a tradycja”, dr hab. Monika Murawska, prof. uczelni, sala 3
  • godz. 14:30 oprowadzanie po Pracowni fotografii i ciemni fotograficznej, mgr Izabella Niemira, sala 114
  • godz. 15:00 oprowadzanie po Studiu fotograficznym, dr Karol Jaworowski, sala 13
  • godz. 15:30 spotkanie z Samorządem Studenckim, sala 3

15 kwietnia 2023 r.

  • godz. 12:00 wykład „Wizualny transhumanizm, hybrydowe rzeczywistości i immersyjne pułapki”, dr hab. Jakub Wróblewski, prof. uczelni, sala 3
  • godz. 13:30 oprowadzanie po Laboratorium VR, dr hab. Jakub Wróblewski, prof. uczelni
  • godz. 14:00 oprowadzanie, prezentacja Greenboxu, dr Piotr Kucia
  • godz. 14:30 o zajęciach z przedmiotu Animacja opowie dr Maria Strzelecka, sala 3