Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Konsultacje teczek

Wydział Wzornictwa

Konsultacje teczek online:

Został powołany zespół osób do konsultacji teczek on-line które spotkają się z przyszłymi kandydatami i omówią prezentowane prace z rysunku i malarstwa:

oraz zespół osób do konsultacji teczek on-line, które spotkają się z przyszłymi kandydatami i omówią prezentowane prace dotyczące przygotowania od strony prezentacji tematu do teczek:

  • Zuzanna Łąpieś (Projektowanie Produktu): konsultacje w poniedziałki 11 maja i 25 maja, zuzanna.lapies@asp.waw.pl  (zgłoszenia do 24 maja do godziny 16:00)
  • Jerzy Szaniawski (Projektowanie Produktu): konsultacje w poniedziałki 11 maja i 25 maja,  w godzinach 17.00-19.00, hjjszaniawski@gmail.com  (zgłoszenia do 24 maja do godziny 16:00)

Reguły konsultacji

  • Kandydatki i kandydatów prosimy o przygotowanie reprodukcji max. 20-25 prac malarskich i rysunkowych, zebranie ich w folderze na dysku swojego komputera. Pomocą służyć może instrukcja poprawnego fotografowania prezentowanych podczas konsultacji prac.
  • Konsultacje odbywają się indywidualnie w formie wideokonferencji na platformie Google Meet.
  • Konsultacje będą prowadzone poprzez udostępnienie prowadzącemu ekranu z folderem plików prezentowanych na ekran. Kandydat otrzyma w trakcie konsultacji uwagi i rady dotyczące przygotowania do egzaminu.
  • Przybliżony czas trwania pojedynczej konsultacji to 20-30 minut.
  • Termin zostanie potwierdzony w mailu zwrotnym.
  • Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych online konsultacji teczek. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących konsultacje pracowników ASP w Warszawie.

Jeśli jesteś zainteresowana/y którąś z wyżej wymienionych konsultacji, wyślij nam swoje zgłoszenie.