Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy rysunki mogą być wykonane węglem (Projektowanie Ubioru)? 

Preferowane są rysunki wykonane ołówkami, grafitem, sepią.

 1. Czy trzeba bardzo dobrze szyć (Projektowanie Ubioru)?

Nie trzeba, ale to umiejętność wskazana w zawodzie projektanta ubioru.

 1. Jakie zagadnienia mogą być poruszane z historii sztuki i designu, czy trzeba znać dobrze daty?

Zagadnienia dotyczą wiedzy ogólnej o kulturze.

 1. Czy autoprezentacja będzie w języku angielskim (Projektowanie Ubioru)? 

W języku polskim i angielskim, ale warunkiem realizacji studiów w zakresie projektowania ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 1. W jakich technikach mogę pokazać projekty, czy muszą być zrealizowane w materiale? 

Techniki mogą być dowolne.

 1. Co to znaczy „dorobek kandydata”, czy wystarczą rysunki i obrazy, co jeszcze można uwzględnić?

Są to wszystkie zrealizowane projekty artystyczne.

 1. Czy rysunki mają być lawowane jednym kolorem, czy mogą być lawowane wielokolorowo?

Rysunek lawowany – w przeciwieństwie do akwareli – jest rysunkiem/malarstwem monochromatycznym, zazwyczaj używa się w tej technice farby jednego koloru.

 1. Czy podkład pod rysunki musi być biały? Czy może być kolorowy?

W rysunku ołówkiem grafitem węglem preferowany jest podkład biały 

 1. Czy prace wykonane pastelami to rysunki czy malarstwo?

Pastel to technika malarska, w której używa się wielobarwnych kredek. Technika zbliżona jest do rysunku, jednak posiadane przez pastel właściwości malarskie zaliczają go do technik malarskich.

 1. Jakie programy komputerowe zapewnia uczelnia, czy muszę za nie zapłacić? 

Wydział posiada licencje na poszczególne programy. 

 1. Czego się będę uczyć podczas studiowania na wydziale? 

Wydział oferuje naukę fundamentalnych umiejętności zawodowych projektanta. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi zajęcia będące kanonem podstawowego wykształcenia, czyli trenuje umiejętności w zakresie kształtowania formy, funkcji, a także wykonywania makiet i prototypów obiektów lub przekazów wizualnych. Studenci wyższych lat kontynuują naukę w ramach Katedry Projektowania, gdzie wykorzystują i rozwijają wszystkie wcześniej zdobyte umiejętności, realizując zadania projektowe w warunkach zbliżonych do naturalnych. Absolwenci studiów I stopnia tej specjalności są gotowi do podjęcia pracy w zespołach projektowych, umieją budować założenia projektowe, opracować koncepcje rozwiązań z obszaru projektowania produktu, opakowań, komunikacji wizualnej, ubioru budować lub nadzorować realizację prototypów, dokonywać ich ewaluacji, a także uczestniczyć w procesie wdrożenia wzoru do produkcji. Wydział dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów ze studiami projektowymi, producentami oraz zagranicznymi uczelniami. Studenci biorą udział w praktykach zawodowych, a także uczestniczą w atrakcyjnych programach wymian międzynarodowych.

   12. Jaka pracę można dostać po studiach na wydziale Wzornictwa?

Nasi absolwenci pracują w szeroko pojętej branży projektowej, zajmują się projektowaniem odpowiedzialnym, zaangażowanym społecznie, pracują w zespołach projektowych, tworzą własne biura projektowe w których mierzą się z wyzwaniami współczesnego świata.

 1. Jak uczelnia promuje absolwentów? 

Uczelnia upowszechnia prace studentów i absolwentów poprzez udział w konkursach, wystawach krajowych i międzynarodowych, którym towarzyszą publikacje.