Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynki Wydziału Wzornictwa

Wydział Wzornictwa

 

W jakiej rozdzielczości umieszczać prace?

Wytyczne podane są na stronie rekrutacyjnej Wydziału Wzornictwa w zakładce Portfolio cyfrowe.

Jak opisywać prace merytorycznie i technicznie?

Wytyczne podane są na stronie rekrutacyjnej Wydziału Wzornictwa w zakładce Portfolio cyfrowe.

Czy rysunki mogą być wykonane węglem? (Moda)

Preferowane są rysunki wykonane ołówkami, grafitem, sepią.

Czy trzeba bardzo dobrze szyć? (Moda)

Nie trzeba, ale to umiejętność wskazana w zawodzie projektanta ubioru.

Jakie tematy były na egzaminach w poprzednich latach, jak można się z nimi zapoznać?

Testy egzaminacyjne są dostępne na stronie Wydziału Wzornictwa w zakładce Kandydaci, Kursy i konsultacje.

Jakie zagadnienia mogą być poruszane z historii sztuki i designu, czy trzeba znać dobrze daty?

Zagadnienia dotyczą wiedzy ogólnej o kulturze.

Jak przygotować się do autoprezentacji, czy jest czasowy limit wypowiedzi? Czy autoprezentacja będzie w języku angielskim? (Moda)

W języku polskim i angielskim, ale warunkiem realizacji studiów w zakresie projektowania ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

W jakich technikach mogę pokazać projekty, czy muszą być zrealizowane w materiale? (Moda)

Techniki dowolne.

Co to znaczy „dorobek kandydata”, czy wystarczą rysunki i obrazy, co jeszcze można uwzględnić?

Zrealizowane projekty artystyczne.

Czy rysunki mają być lawowane jednym kolorem, czy mogą być lawowane wielokolorowo?

Rysunek lawowany w przeciwieństwie do akwareli  jest rysunkiem/malarstwem monochromatycznym, zazwyczaj używa się w tej technice farby jednego koloru.

Czy podkład pod rysunki musi być biały? Czy może być kolorowy?

W rysunku ołówkiem grafitem węglem preferowany jest podkład biały.

Czy prace wykonane pastelami to rysunki czy malarstwo?

Dyskusyjne pytanie, ale pastel to technika malarska, w której używa się wielobarwnych kredek. Technika zbliżona jest do rysunku, jednak posiadane przez pastel właściwości malarskie zaliczają go do technik malarskich.

Jakie programy komputerowe zapewnia uczelnia, czy muszę za nie zapłacić?

Wydział posiada licencje na poszczególne programy.

Jakie książki będą najlepszą pomocą do przygotowania się do egzaminu?

Informacje dotyczące literatury tematu dostępne są na stronie Wydziału Wzornictwa w zakładce Kandydaci, Kursy i konsultacje.

Czego się będę uczyć podczas studiowania na wydziale?

Wydział oferuje naukę fundamentalnych umiejętności zawodowych projektanta. Katedra Podstaw Projektowania prowadzi zajęcia będące kanonem podstawowego wykształcenia, czyli trenuje umiejętności w zakresie kształtowania formy, funkcji, a także wykonywania makiet i prototypów obiektów lub przekazów wizualnych. Studenci wyższych lat kontynuują naukę w ramach Katedry Projektowania, gdzie wykorzystują i rozwijają wszystkie wcześniej zdobyte umiejętności, realizując zadania projektowe w warunkach zbliżonych do naturalnych. Absolwenci studiów I stopnia tej specjalności są gotowi do podjęcia pracy w zespołach projektowych, umieją budować założenia projektowe, opracować koncepcje rozwiązań z obszaru projektowania produktu, opakowań, komunikacji wizualnej, ubioru budować lub nadzorować realizację prototypów, dokonywać ich ewaluacji, a także uczestniczyć w procesie wdrożenia wzoru do produkcji. Wydział dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów ze studiami projektowymi, producentami oraz zagranicznymi uczelniami. Studenci biorą udział w praktykach zawodowych, a także uczestniczą w atrakcyjnych programach wymian międzynarodowych.

Jaka pracę można dostać po studiach na wydziale Wzornictwa?

Nasi absolwenci pracują w szeroko pojętej branży projektowej, zajmują się projektowaniem odpowiedzialnym, zaangażowanym społecznie, pracują w zespołach projektowych, tworzą własne biura projektowe, w których mierzą się z wyzwaniami współczesnego świata.

Jak uczelnia promuje absolwentów?

Uczelnia upowszechnia prace studentów i absolwentów poprzez udział w konkursach, wystawach krajowych i międzynarodowych, którym towarzyszą publikacje.

Czym wyróżniają się studia magisterskie na Wzornictwie ASP w Warszawie na tle innych uczelni w Polsce?

Na studiach magisterskich kładziemy nacisk z jednej strony na pracę grupową w małych zespołach projektowych (warsztaty i platformy badawcze), z drugiej strony na wzmacnianie indywidualnych zainteresowań studentek i studentów magisterskich. To co nas wyróżnia to przede wszystkim badawcze i interdyscyplinarne podejście do projektowania. Zapraszamy do współprowadzenia zajęć zewnętrznych ekspertów, dzięki czemu będziecie pracować nie tylko z projektantkami i projektantami, ale także z socjologami, antropologami, artystami lub psychologami.
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi na stronie wydziału opisem idei studiów magisterskich, opisem tegorocznych platform badawczychzespołem dydaktycznym studiów oraz edycją platform z roku 2020/21.

Jak studia magisterskie na Wzornictwie mogą wpłynąć na moją ścieżkę projektową?

Studia przygotowują do dwóch ścieżek – pracy w zespołach projektowych lub indywidualnej kariery projektowej. Na studiach magisterskich największą uwagę przykładamy do działań interdyscyplinarnych, badawczych i krytycznego podejścia. Nie tylko ważne jest pytanie: jak projektujemy? ale także: dlaczego i dla kogo?
Bardzo ważne jest dla nas wzmacnianie indywidualnych zainteresowań projektowych studentek i studentów, dlatego dyplom składa się z etapu badawczego i projektowego. Dzięki bardzo zróżnicowanej kadrze projektowej studentki i studenci mogą wybierać zrealizowanie dyplomu w takich obszarach jak: projektowanie produktów i usług, projektowanie przestrzeni, projektowanie krytyczne, projektowanie spekulatywne, projektowanie strategii ekologicznych czy projektowanie ceramiki.

Jakich kompetencji wymagają studia magisterskie na Wzornictwie?

Szukamy osób wrażliwych wizualnie, społecznie i ekologicznie. Bardzo ważne na naszym Wydziale jest projektowanie społeczne i zrównoważone, dlatego też poszukujemy osób, które są wrażliwe na otaczający świat i chcą rozwiązywać istniejące problemy dzięki projektowaniu. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie projektowe, ale patrząc na poprzednie roczniki doskonale wpisali się w program tych studiów nie tylko absolwenci wzornictwa, ale także architektury i grafiki.

Jakie muszę mieć wykształcenie, żeby zdawać na studia magisterskie na Wzornictwie?

Należy mieć ukończone studia licencjackie, ale nie jest konieczne ukończenie tych studiów z dziedziny projektowania. Najwięcej kandydatów w ostatnich latach to absolwenci licencjatu z wzornictwa po różnych uczelniach projektowych. W poprzednich latach przyjęliśmy także absolwentów licencjackich po architekturze, grafice, a nawet po socjologii i psychologii. Oczywiście ważne jest już posiadanie pewnego warsztatu projektowego, ale nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów licencjackich z wzornictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023, szczególnie z Rozdziałem III oraz Zasadami Rekrutacji na kierunek Wzornictwo.


RADY DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOROCZNIAKÓW

 1. Nie róbcie nic na ostatnią chwilę.
  Nam też tak mówili, żeby nic nie zostawiać na ostatnią chwilę, a i tak to robiliśmy. Chyba każdy rocznik musi popełnić taki błąd. 😛 Myślę jednak, że coś w tym jest, szczególnie, jeśli chodzi o teczkę – prac do niej nie dasz rady zrobic w ostatni miesiąc czy tydzień. Tak to po prostu nie działa. Daj sobie co najmniej 3-4 miesiące na dokładne przygotowanie teczki, a nad zadaniem projektowym najlepiej zacząć się zastanawiać od razu po jego wydaniu, żeby nie zostać z przysłowiową ręką w nocniku na tydzień przed oddaniem zadania. 🙂
 2. Dokładnie czytajcie wymagania.
  Czy to do teczki, prezentacji portfolio czy zadania projektowego – zawsze dokładnie czytajcie i analizujcie co jest od was wymagane. Ważny jest format prezentacji portfolio, którą dodajecie w ramach rekrutacji, ale i informacje, które tam zawrzecie. Tu znów – dokładnie należy przeczytać instrukcję załączania portfolio. Jeśli chodzi o treść zadania projektowego – musicie ją dokładnie przeanalizować, trochę jak tekst na maturze z j. polskiego. 🙂 Przez cały czas rozwiązywania zadania pamiętajcie o najważniejszych kwestiach poruszonych w kryteriach oceny zadania. 
 3. Warto uczestniczyć w darmowych konsultacjach.
  Można wtedy dowiedzieć się co poprawić w teczce, które prace są dobre.
 4. Sprawdźcie swoje kamerki i mikrofony przed rozmową.
  Wszelkie problemy techniczne są bardzo stresujące, najlepiej ich sobie oszczędzić sprawdzając swój sprzęt nawet dzień przed rozmową. Zadbajcie także o dobre połączenie internetowe.
 5. Przećwiczcie wcześniej prezentacje projektu do teczki.
  Ważne, żeby zrobić to ze z mierzeniem czasu. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że wyrobicie się w czasie i powiecie wszystko co planowaliście bez stresu. Jeśli nic się nie zmieniło, możecie też nagrać  swoją wypowiedź o procesie powstawania projektu (i zmontować jeśli umiecie!) dzięki czemu cały stres związany z prezentacją na pewno będzie mniejszy!
 6. Obecne wystawy i wydarzenia kulturowe.
  Domyślam się, że składając na studia artystyczne, każdy chodzi na wystawy i jest zorientowany, ale jeżeli w ostatnim czasie to zaniedbaliście to warto zorientować się co i jak!