Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Dni Otwarte

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną to unikatowa jednostka naukowo-dydaktyczna, łącząca w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) oraz kształceniem plastycznym. Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymują pogłębioną wiedzę na temat sztuki współczesnej, organizacji życia artystycznego, instytucji i regulacji prawnych funkcjonujących w polu sztuki oraz różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z twórczą aktywnością. W działalności naukowo-badawczej stosowane i rozwijane są metody badań przez sztukę, wynikające z założenia, że sztuka jest także praktyką poznawczą. Struktura programu oraz zróżnicowany zespół wykładowców pozwalają samodzielnie kształtować tryb oraz treść zajęć i realizować własną ścieżkę kształcenia. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci mogą podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, a zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w wielu instytucjach kultury. Niezależnie od wyboru, doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych i stałego kontaktu ze środowiskami artystycznymi umożliwi im płynne wejście na rynek pracy.

Dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański