Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Konsultacje teczek

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Konsultacje teczek online:

  • 21 maja, g. 9:30, Łukasz Izert
  • 28 maja, g 9:30, Łukasz Izert

Reguły konsultacji

  1. Na konsultacje prosimy przygotować materiały wizualne w formie cyfrowej. Pomocą służyć może instrukcja poprawnego fotografowania prezentowanych podczas konsultacji prac.
  2. Konsultacje odbywają się indywidualnie w formie wideokonferencji na platformie Google Meet.
  3. Przybliżony czas trwania pojedynczej konsultacji to 20-30 minut.
  4. Termin zostanie potwierdzony w mailu zwrotnym.
  5. Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych online konsultacji teczek. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących konsultacje pracowników ASP w Warszawie.

Jeśli jesteś zainteresowana/y którąś z wyżej wymienionych konsultacji, wyślij nam swoje zgłoszenie.