Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Najczęściej zadawane pytania

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 • Czy można połączyć pracę lub studia na innym kierunku ze studiami na kierunku badania artystyczne?

Na studiach I stopnia, w szczególności na pierwszych latach studiów jest to dość trudne, ze względu na dużą liczbę zajęć obowiązkowych. Na późniejszych latach, z większą ilością zajęć do wyboru jest to możliwe, jednak zgodnie z Regulaminem Studiów – praca zarobkowa nie może kolidować z planem zajęć.

 • Jaki jest limit miejsc?

Limit miejsc na studia I i II stopnia wynosi po 20 miejsc

 • Ilu kandydatów przypada na jedno miejsce?

W roku akademickim 2020/2021 na kierunek Badania artystyczne średnia liczba kandydatów na jedno miejsce wyniosła:

na studia I stopnia – 2,25

na studia II stopnia – 1,05 

 • Czy cudzoziemcy mogą studiować na ASP i na jakich warunkach?

Warunki studiowania cudzoziemców: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/cudzoziemcy/

 • Czy Uczelnia ma akademik?

Uczelnia nie posiada akademika.

 • Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne.

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2021/2022?

Opłaty określa Zarządzenie Rektora.

 • Jeśli w poprzednich latach ubiegałam/ubiegałem się o przyjęcie na studia na ASP czy muszę zakładać nowe konto w IRK, czy mogę korzystać z poprzedniego?

Nie trzeba zakładać nowego konta w systemie IRK, jednak należy zarejestrować się na dany kierunek w bieżącym roku akademickim.

 • Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

W sprawach technicznych zapytaj na help@asp.waw.pl. Pracownicy odpowiadają na maila w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15.30, w sprawach merytorycznych: kultura.wizualna@asp.waw.pl

 • Na ile kierunków mogę kandydować na ASP?

Nie ma ograniczenia co do liczby kierunków, na które można kandydować na studia na ASP. Jednak w przypadku zapisania się na kilka kierunków, należy uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek.

 • Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak, można dokonać rejestracji bez wyników matury

 • Czy jest limit wieku, jeśli chodzi o studia stacjonarne?

Nie ma limitu wieku.

 • Czy jeśli nie zdążę zarejestrować się w terminie rekrutacji online będę mógł/mogła złożyć dokumenty?

Niestety nie ma takiej możliwości, dlatego pamiętaj o tym by wypełnić wszystkie formularze zgodnie z instrukcją: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/rekrutacja-online/

 • Czy na studiach jest możliwość pomocy finansowej?

Po spełnieniu określonych warunków można starać się o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia za wyniki w nauce

 • Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie?

Nie, opłatę należy uiścić przelewem lub w urzędzie pocztowym na podany numer konta.

 • Do kiedy mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem rejestracji na studia.  Potwierdzenie opłaty zrealizowanego przez bank przelewu należy załączyć do dokumentacji składanej w procesie rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (niektóre banki potrzebują około doby na wygenerowanie takiego potwierdzenia).

 • Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) i nieprzyjętych (niezakwalifikowanych) na studia?

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia dostępna jest tylko w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

 • Kiedy trzeba dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie  należy dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i otrzymaniu skierowania na badania. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów będzie wskazany w informacjach przekazanych razem ze skierowaniem na badania.

 • Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?

Nie, nie ma takiej możliwości.

 • Gdzie są informacje o ilości punktów koniecznych do uzyskania w procesie rekrutacji, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu lub zostać przyjętym na studia?

Informacje o ilości punktów koniecznych do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji oraz ilość punktów niezbędna do zakwalifikowania na studia określa  Regulamin rekrutacji.

 • Gdzie znajdę terminy rekrutacji na studia?

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym (rozpoczęcia i zakończenia rejestracji internetowej, ogłoszenia wyników, składania dokumentów, egzaminów), dostępne są na stronie rekrutacja.asp.waw.pl w opisie zasad rekrutacji na poszczególne kierunki.