Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można połączyć pracę lub studia na innym kierunku ze studiami na kierunku badania artystyczne?

Na studiach I stopnia, w szczególności na pierwszych latach studiów jest to dość trudne, ze względu na dużą liczbę zajęć obowiązkowych, na późniejszych latach, z większą ilością zajęć do wyboru jest to możliwe, jednak zgodnie z Regulaminem Studiów – praca zarobkowa nie może kolidować z planem zajęć. 

2. Jaki jest limit miejsc?

Limit miejsc na studia I i II stopnia wynosi po 20 miejsc

3. Ilu kandydatów przypada na jedno miejsce?

Kierunek Badania artystyczne jest nowym kierunkiem studiów na ASP i brak jeszcze takich informacji – pierwsza rekrutacja ma miejsce na rok ak. 2020/2021

4. Czy cudzoziemcy mogą studiować na ASP i na jakich warunkach?

Warunki studiowania cudzoziemców: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/cudzoziemcy/

5. Czy Uczelnia ma akademik?

Uczelnia nie posiada akademika.

6. Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne.

7. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2020/2021?

Opłaty określa Zarządzenie Rektora: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/oplaty/

8. Jeśli w poprzednich latach ubiegałam/ubiegałem się o przyjęcie na studia na ASP czy muszę zakładać nowe konto w IRK, czy mogę korzystać z poprzedniego? 

Nie trzeba zakładać nowego konta w systemie IRK, jednak należy zarejestrować się na dany kierunek w bieżącym roku akademickim. 

9. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

W sprawach technicznych zapytaj na help@asp.waw.pl. Pracownicy odpowiadają na maila w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15.30, w sprawach merytorycznych: kultura.wizualna@asp.waw.pl

10. Na ile kierunków mogę kandydować na ASP?

Nie ma ograniczenia co do liczby kierunków, na które można kandydować na studia na ASP. Jednak w przypadku zapisania się na kilka kierunków, należy uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek.

11. Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak, można dokonać rejestracji bez wyników matury

12. Czy jest limit wieku, jeśli chodzi o studia stacjonarne?

Nie ma limitu wieku.

13. Czy jeśli nie zdążę zarejestrować się w terminie rekrutacji online będę mógł/mogła złożyć dokumenty?

Niestety nie ma takiej możliwości, dlatego pamiętaj o tym by wypełnić wszystkie formularze zgodnie z instrukcją: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/rekrutacja-online/

14. Czy na studiach jest możliwość pomocy finansowej?

Po spełnieniu określonych warunków można starać się o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia za wyniki w nauce

15. Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie?

Nie, opłatę należy uiścić przelewem lub w urzędzie pocztowym na podany numer konta.