Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Głównym przedmiotem zainteresowania w procesie dydaktycznym na Wydziale Architektury Wnętrz jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Bogaty i zróżnicowany program koncentruje się na przekazaniu skomplikowanej, specjalistycznej wiedzy oraz wykształceniu kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu architekta wnętrz. Studiując na Wydziale, można rozwinąć złożony i wieloaspektowy warsztat projektanta i przygotować się do projektowania wnętrz, mebli, ekspozycji oraz przestrzeni publicznej. Proponowane zadania projektowe są zindywidualizowane, tak by umożliwiały każdej studentce i każdemu studentowi twórczy, osobisty rozwój, a jednocześnie podkreślamy znaczenie pracy w zespole. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie klasycznej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych. Istotną cechą wyróżniającą Wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych rozbudowany wątek studiów ogólnoplastycznych z elementami malarstwa, rzeźby, rysunku, tkaniny oraz intermediów.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz prof. Bazyli Krasulak


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański