Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Dzie­ka­nat
ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. 501 010 310

Dyżury telefoniczne dziekanatu:
wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00

e-ma­il: waw@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.waw.asp.waw.pl