Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Informator Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte

Nie bez dumy prezentujemy Informator Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – przewodnik po największej artystycznej uczelni w Polsce. W kalendarium, które sięga 1776 roku, kiedy to Marcello Bacciarelli na prośbę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego opracował projekt Akademii przedstawiamy historię i tradycje uczelni. Na kolejnych stronach przybliżamy specyfikę wszystkich jej wydziałów. Naszą intencją jest ukazanie zróżnicowanych działań ASP: dydaktycznych, naukowo – badawczych, międzynarodowych realizowanych z Partnerami na całym świecie, kulturotwórczych i wystawienniczych. Prezentujemy nie tylko sylwetki wybitnych osób, których ASP wyróżniła tytułem doktora honoris causa, lecz także osiągnięcia dydaktyków i studentów: wybitnych młodych naukowców, stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorów najlepszy prac dyplomowych.

Zapraszamy w podróż po ASP w Warszawie.

  Okładka informatora
Otwórz publikację