Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024

Informator Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte

Prezentujemy Informator ASP w Warszawie – przewodnik po największej uczelni artystycznej w Polsce.

Pierwszy projekt Akademii – na prośbę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – opracował Marcello Bacciarelli w 1766 roku. Co było potem, przedstawiamy w kalendarium. Na kolejnych stronach przybliżamy specyfikę wszystkich wydziałów naszej uczelni.

Informator to też prezentacja nowych władz Akademii, które pragną przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom zróżnicowaną działalność uczelni zarówno dydaktyczną oraz naukowo-badawczą, jak i kulturotwórczą i wystawienniczą, a także międzynarodowe projekty realizowane z partnerami na całym świecie. Prezentujemy również sylwetki wybitnych twórców wyróżnionych tytułem doktora honoris causa, osiągnięcia wybranych dydaktyczek, dydaktyków, studentek i studentów, wybitnych młodych naukowców, laureatek i laureatów ważnych konkursów.

Zapraszamy w podróż po ASP w Warszawie.

  Okładka informatora ASP w Warszawie

Kliknij na okładkę by otworzyć publikację

Autor identyfikacji graficznej: Mateusz Machalski