Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2023

Wydział Malarstwa

Dni Otwarte

Jednolite stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Malarstwa to dobry wybór dla osób uzdolnionych artystycznie, które pragną uprawiać wolny zawód i podjąć nie lada wyzwanie zajęcia się sztuką.

Pięcioletni program studiów oferuje przygotowanie do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury i społeczeństwa z poszanowaniem różnic światopoglądowych. Poza pracowniami malarstwa i rysunku wydział posiada pracownie dedykowane specjalizacjom, które wzbogacają absolwenta o dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe. Studia nie skupiają się jednak jedynie na kwestiach warsztatowych. Duża waga przykładana jest do refleksji nad samym medium, zarówno jego historii, jak i przyszłości. Jako permanentnie aktualizowana forma wypowiedzi, malarstwo jest przedmiotem żywej dyskusji wydziałowej społeczności.

Przenikanie się tradycji z obszarem eksperymentalnego poszukiwania nowości to szczególne środowisko dla kolejnych pokoleń młodych osób zajmujących się sztuką, które podczas studiów pracują nad uformowaniem świadomej, indywidualnej i dojrzałej praktyki artystycznej. Co ważne, proces ten jest z zaangażowaniem wspierany przez kadrę, czyli grupę aktywnych artystów i artystek prezentujących różnorodność postaw twórczych i punktów widzenia oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenia zdobyte w swojej praktyce zawodowej.

„Wydział Malarstwa to miejsce dialogu. Przestrzeń wolnej myśli, eksperymentu i kreacji artystycznej. To właśnie tutaj tętni młoda sztuka – w miejscu naznaczonym tradycją, jak i żywiołowo reagującym na współczesność. Gdzie wymiana myśli, idei i poglądów jest zjawiskiem naturalnym, a dyskurs to najlepsza forma edukacji. Czy można nauczyć wrażliwości? Trudne pytanie. Z pewnością można ją pielęgnować, badać, budować podstawy do jej świadomego i twórczego wykorzystania. Można również uwrażliwiać na sztukę i szukać sposobów na uwrażliwianie na nią innych. To właśnie temu służy zróżnicowany charakter pracowni, w których studenci podejmują próby definicji własnej postawy artystycznej za pośrednictwem mediów takich jak: malarstwo, rysunek, tkanina, video, obiekty i instalacje przestrzenne. Studiowanie na Wydziale Malarstwa jest przede wszystkim możliwością twórczej konfrontacji z rówieśnikami, młodymi oraz doświadczonymi artystami – w zderzeniu poglądów upatrujemy szansę na budowanie nowych idei i wartości”.

— Dziekan Wydziału Malarstwa, prof. Tomasz Milanowski

„Wybór zawodu artysty nie jest wyborem łatwym, ponieważ nie daje gwarancji i gotowych życiowych scenariuszy. Na dodatek wymaga samodzielności, pracy i zaangażowania. To, co przynosi w zamian zdaje się być jednak bezcenne – wolność wyboru indywidualnej drogi, wielość form twórczej działalności, możliwość realizacji siebie w dziedzinie, którą deklaruje się jako swoją pasję. Studiowanie malarstwa to przede wszystkim droga do ukształtowania własnego języka wyrazu, a Wydział Malarstwa to miejsce, gdzie można spotkać się z różnorodnością postaw artystycznych, indywidualnym podejściem, wsparciem inicjatyw oraz aktywnością w wielu dziedzinach i mediach”.

— Prodziekan Wydziału Malarstwa, dr Katarzyna Dyjewska
Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański