Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Wydział Malarstwa to miejsce dialogu. Przestrzeń wolnej myśli, eksperymentu i kreacji artystycznej. To właśnie tutaj tętni młoda sztuka - w miejscu naznaczonym tradycją, jak i żywiołowo reagującym na współczesność. Gdzie wymiana myśli, idei i poglądów jest zjawiskiem naturalnym, a dyskurs to najlepsza forma edukacji. Czy można nauczyć wrażliwości? Trudne pytanie. Z pewnością można ją pielęgnować, badać, budować podstawy do jej świadomego i twórczego wykorzystania. Można również uwrażliwiać na sztukę i szukać sposobów na uwrażliwianie na nią innych. To właśnie temu służy zróżnicowany charakter pracowni, w których studenci podejmują próby definicji własnej postawy artystycznej za pośrednictwem mediów takich jak: malarstwo, rysunek, tkanina, video, obiekty i instalacje przestrzenne. Studiowanie na Wydziale Malarstwa jest przede wszystkim możliwością twórczej konfrontacji z rówieśnikami, młodymi oraz doświadczonymi artystami - w zderzeniu poglądów upatrujemy szansę na budowanie nowych idei i wartości.

Prof. Tomasz Milanowski, Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

Wybór zawodu artysty nie jest wyborem łatwym, ponieważ nie daje gwarancji i gotowych życiowych scenariuszy. Na dodatek wymaga samodzielności, pracy i zaangażowania. To, co przynosi w zamian zdaje się być jednak bezcenne - wolność wyboru indywidualnej drogi, wielość form twórczej działalności, możliwość realizacji siebie w dziedzinie, którą deklaruje się jako swoją pasję. Studiowanie malarstwa to przede wszystkim droga do ukształtowania własnego języka wyrazu, a Wydział Malarstwa to miejsce, gdzie można spotkać się z różnorodnością postaw artystycznych, indywidualnym podejściem, wsparciem inicjatyw oraz aktywnością w wielu dziedzinach i mediach.

mgr Katarzyna Dyjewska, Prodziekan Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański