Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studentka realizuje obraz na ścianie

Wydział Malarstwa

Dni Otwarte

Jednolite stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Malarstwa to dobry wybór dla osób uzdolnionych artystycznie, które pragną wykonywać wolny zawód i podjąć nie lada wyzwanie zajęcia się sztuką.

Pięcioletni program studiów oferuje przygotowanie do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury i społeczeństwa z poszanowaniem różnic światopoglądowych. Poza pracowniami malarstwa i rysunku wydział posiada pracownie dedykowane specjalizacjom, które wzbogacają absolwenta o dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe. Studia nie skupiają się jednak jedynie na kwestiach warsztatowych. Duża waga przykładana jest do refleksji nad samym medium, zarówno jego historii, jak i przyszłości. Jako permanentnie aktualizowana forma wypowiedzi, malarstwo jest przedmiotem żywej dyskusji wydziałowej społeczności.

Przenikanie się tradycji z obszarem eksperymentalnego poszukiwania nowości to szczególne środowisko dla kolejnych pokoleń młodych osób zajmujących się sztuką, które podczas studiów pracują nad uformowaniem świadomej, indywidualnej i dojrzałej praktyki artystycznej. Co ważne, proces ten jest z zaangażowaniem wspierany przez kadrę, czyli grupę aktywnych artystów i artystek prezentujących różnorodność postaw twórczych i punktów widzenia oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenia zdobyte w swojej praktyce zawodowej.


„Wydział Malarstwa to miejsce dialogu. Przestrzeń wolnej myśli, eksperymentu i kreacji artystycznej. To właśnie tutaj tętni młoda sztuka – w miejscu naznaczonym tradycją, jak i żywiołowo reagującym na współczesność. Gdzie wymiana myśli, idei i poglądów jest zjawiskiem naturalnym, a dyskurs to najlepsza forma edukacji. Czy można nauczyć wrażliwości? Trudne pytanie. Z pewnością można ją pielęgnować, badać, budować podstawy do jej świadomego i twórczego wykorzystania. Można również uwrażliwiać na sztukę i szukać sposobów na uwrażliwianie na nią innych. To właśnie temu służy zróżnicowany charakter pracowni, w których studenci podejmują próby definicji własnej postawy artystycznej za pośrednictwem mediów takich jak: malarstwo, rysunek, tkanina, video, obiekty i instalacje przestrzenne. Studiowanie na Wydziale Malarstwa jest przede wszystkim możliwością twórczej konfrontacji z rówieśnikami, młodymi oraz doświadczonymi artystami – w zderzeniu poglądów upatrujemy szansę na budowanie nowych idei i wartości”.

— Dziekan Wydziału Malarstwa, prof. Tomasz Milanowski

„Wybór zawodu artysty nie jest wyborem łatwym, ponieważ nie daje gwarancji i gotowych życiowych scenariuszy. Na dodatek wymaga samodzielności, pracy i zaangażowania. To, co przynosi w zamian zdaje się być jednak bezcenne – wolność wyboru indywidualnej drogi, wielość form twórczej działalności, możliwość realizacji siebie w dziedzinie, którą deklaruje się jako swoją pasję. Studiowanie malarstwa to przede wszystkim droga do ukształtowania własnego języka wyrazu, a Wydział Malarstwa to miejsce, gdzie można spotkać się z różnorodnością postaw artystycznych, indywidualnym podejściem, wsparciem inicjatyw oraz aktywnością w wielu dziedzinach i mediach”.

— Prodziekan Wydziału Malarstwa, dr Katarzyna Dyjewska

Na Wydziale Malarstwa dzieje się wiele! W roku 2023 odbyło się prawie 70 wystaw indywidualnych i zbiorowych – w tym zagranicznych  – z udziałem naszych studentek i studentów, a twórczość 10 z nich została doceniona w krajowych i międzynarodowych konkursach kierowanych do profesjonalnych twórców.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi i aktualnymi wystawami, a także innymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez wydziałową społeczność! Informacje znajdziesz na naszej stronie www oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych:

Przebieg rekrutacji na Malarstwo stacjonarne jednolite studia magisterskie:

  • rejestracja online w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 do godz. 13.00
  • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 11 – 12 czerwca 2024 w godz. 10.00 – 15.00
  • egzamin praktyczny w terminie: 1 – 3 lipca 2024
  • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
  • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
  • Limit przyjęć – 32 miejsca