Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Wydział Malarstwa

Dni Otwarte

Program kształcenia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do wykorzystania warsztatu artysty malarza oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do tworzenia kreacji artystycznej. Szeroko rozumiany warsztat malarski budowany jest na bazie dyscyplin dodatkowych: tkaniny klasycznej i eksperymentalnej, techniki i technologii malarstwa ściennego oraz sztalugowego, struktur wizualnych i sztuki w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę z ewolucji pojęcia malarstwa i rozszerzania go o kolejne pola twórczej eksploatacji. Staramy się, by program kształcenia ewoluował podobnie jak rozwój dyscyplin sztuk pięknych, a przede wszystkim malarstwa. W planach mamy poszerzenie programu kształcenia o zagadnienia cyfrowej dokumentacji i edycji obrazu oraz cyfrowego wspomagania obrazu malarskiego.

Dziekan Wydziału Malarstwa, prof. Tomasz Milanowski


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański