Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Materiały dodatkowe

Wydział Malarstwa

Studiuj malarstwo na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 •  Limit do 34 miejsc na I roku
 • Słynny Wydział. Wiele artystek i wielu artystów, których cenisz studiowało właśnie tu.
 • Zgadnij gdzie kształcili się Jan Lebenstein, Wojciech Fangor, Magdalena Abakanowicz, Jan Dobkowski, Aleksandra Jachtoma, Bogna Burska, Karol Radziszewski, Aleksandra Waliszewska, Katarzyna Przezwańska czy Sławek Pawszak?
 • Na Wydziale pracuje zespół świetnych malarzy. Artystów pasjonujących się sztuką. Przy Krakowskim Przedmieściu 5 dziś spotkasz między innymi profesorów: Jarosława Modzelewskiego, Stanisława Baja, Tomasza Milanowskiego, Wojciecha Zubalę, Barbarę Łuczkowiak, Wojciecha Cieśniewskiego, Sylwestra Piędziejewskiego, Andrzeja Rysińskiego, Krzysztofa Wachowiaka i Macieja Duchowskiego.
 • Tradycja uczenia malarstwa sięga w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych roku. 1904. Czasów pracowni słynnego Konrada Krzyżanowskiego.
 • Wydział Malarstwa, odrębny administracyjnie istnieje od 1946 roku. Liczy 74 lata. To jest kapitał doświadczeń z którego możesz skorzystać
 • Na kształt Wydziału Malarstwa w drugiej połowie XX wieku wpłynęli przede wszystkim Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Eugeniusz Eibisch, Aleksander Kobzdej, Aleksander Rafałowski, Michał Bylina i ich uczniowie np. Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski, Zbigniew Gostomski i Rajmund Ziemski.

Program studiów i pracownie

 • jednolite 5-letnie studia magisterskie.
 • Odrębny kurs przygotowania ogólnoplastycznego dotyczący malarstwa, rysunku, rzeźby, kompozycji i technologii malarstwa oraz historii sztuki dla I Roku.
 • 6 pracowni malarskich dyplomujących dla studentów II-V roku. Wyższe lata aż do pracy dyplomowej na V roku to czas poszukiwań własnej drogi twórczej pod okiem doświadczonych pedagogów-artystów.
 • Znakomita Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego.
 • Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych (pracownia kompozycji) posiadająca autorski, 3 letni program kształcenia.
 • Bogata oferta specjalizacji dodatkowych na Wydziale: Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (będąca częścią Instytutu badającego przestrzeń i kulturę miast), Pracownia Tkaniny Artystycznej, Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej oraz unikatowa w skali europejskiej Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.
 • Najważniejsze: otwarta wewnętrzna struktura Akademii! Studiując na Wydziale Malarstwa możesz wybierać specjalizacje dodatkowe na każdym Wydziale. Oznacza to, że można uzupełnić edukację malarską studiując grafikę wydawniczą, film animowany, multimedia, scenografię, plakat, grafikę artystyczną, ilustrację książkową, mebel, projektowanie graficzne etc.
 • Studium pedagogiczne jako zajęcia wolnego wyboru dla osób chcących przygotować się do pracy nauczyciela.
 • W czasie studiów liczne plenery i warsztaty artystyczne.
 • pobyty zagraniczne w europejskich uczelniach artystycznych w ramach programu Erasmus +. Staże Erasmus+ po studiach. Ponad 100 uczelni do wyboru.
 • Pobyty w wybranych krajowych uczelniach artystycznych w ramach programu „Most”.

Sylwetka absolwenta

Wydział Malarstwa przygotowuje do kariery artysty. Dzięki licznym specjalizacjom dodatkowym i otwartej strukturze ASP w Warszawie nasi absolwenci oprócz wykształcenia ściśle artystycznego mogą zdobyć praktyczne wykształcenie projektowe ułatwiające znalezienie atrakcyjnej pracy po studiach. Absolwenci Wydziału Malarstwa z powodzeniem radzą sobie nie tylko jako artyści i artystki lecz również jako designerzy, graficy, nauczyciele, pracownicy reklamy i sektora NGO.

Promocja absolwentów

W ostatnich latach kładziemy szczególny nacisk na umiejętność odnalezienia się absolwentów w skomplikowanym świecie galerii i instytucji sztuki. Organizujemy spotkania z kuratorami, krytykami sztuki i właścicielami galerii. Dyplomaci biorą udział w wystawach i konkursach promujących młodych artystów m.in: Coming Out, Artystyczna Podróż Hestii, inicjatywa Entry, Nagoda Ewy Tomaszewskiej i wiele innych. Szczególnym wydarzeniem jest organizowana co roku i promowana w mediach wystawa dyplomantów Wydziału Malarstwa, która niejednokrotnie staje się początkiem kariery artystycznej. Nasi absolwenci są laureatami konkursów Bielska Jesień, Artystyczna Podróż Hestii, Nagrody Gepperta oraz Paszportów Polityki.

Konsultacje dla kandydatów

Do końca maja konsultacje online: https://dniotwarte.asp.waw.pl/malarstwo/konsultacje-teczek-on-line/

Egzaminy wstępne na Wydział Malarstwa

Egzamin składa się z 3 etapów.

 • Etap I. Przegląd teczek kandydatów. W roku 2020 teczka (portfolio) w wersji elektronicznej. Warunki przygotowania teczki w pliku cyfrowym zostaną określone niebawem. Rejestracja online dla kandydatów na stacjonarne, jednolite 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Malarstw rozpocznie się 03.06.2020 r. i trwać będzie do 30.06.2020 r.
  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące rekrutacji: https://asp.waw.pl/2020/05/07/aktualnosci-rekrutacyjne/.
  Teczka jest punktowana. Najlepsi kandydaci są kwalifikowani do egzaminu praktycznego. Teczka powinna zawierać samodzielnie wykonane prace: do 25 prac malarskich i rysunkowych w formacie 100×70, B1  (martwa natura, pejzaż, studium postaci z natury, ewentualnie: szkice).
   
 • Etap II. Egzamin praktyczny trwający 4 dni. Dzień pierwszy: szkice postaci, studium postaci z natury, format 100×70. Dzień drugi i trzeci: studium malarskie martwej natury, format 100×70. Dzień czwarty: kompozycja malarska na zadany temat, format 50x70cm. Przykładowe tematy z ostatnich lat: Iluzja, Miłość, Miasto, Kontrast, Klimat. Za poszczególne zadania komisja przyznaje punkty; osoby z najlepszymi wynikami przechodzą do kolejnego etapu.
 • Etap III. Autoprezentacja. Przedmiotem oceny jest wiedza merytoryczna dotycząca studiów, ogólna wiedza o świecie i sztuce, umiejętność formułowania własnych poglądów i sądów. Autoprezentacja oceniana jest za pomocą punktów.

Końcowy rezultat egzaminu jest określony sumą uzyskanych punktów na etapie II i III. Egzamin ma charakter konkursowy. Osoby, które uzyskają wymaganą ilość punktów, są przyjęte na pierwszy rok studiów Wydziału Malarstwa.

Dyżur telefoniczny dziekanatu Wydziału Malarstwa dla kandydatek i kandydatów na studia: 

wtorki w godzinach 11:00-13:00,Tamara Grabińska i Jolanta Zdańkowska, tel. (+48 22) 826 75 30

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku

www.facebook.com/paintingmasterswarsaw/

Studiuj z nami i spełniaj marzenia!


Instrukcja poprawnego fotografowania obiektów

Instrukcja poprawnego fotografowania obiektów


Plener malarski Dłużew 2019