Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studenci w trakcie rzeźbienia sylwetek w pracowni rzeźbienia

Wydział Rzeźby

Dni Otwarte

Podstawowymi kryteriami programowymi naszego wydziału są wielopłaszczyznowość studiów oraz wprowadzenie w życie założeń integracji i całościowego pojmowania problematyki rzeźbiarskiej we wszystkich jej aspektach. Wyróżnikiem programowym jest także obligatoryjny wybór przez studenta, jednej z dwóch, pracowni specjalizacji.

Wyraźna indywidualizacja programowa Pracowni Rzeźby daje studentowi szansę poznania procesu twórczego opartego zarówno na tradycyjnym studium z natury, jak i koncepcji rzeźby rozumianej jako złożona forma czasoprzestrzenna aż po interdyscyplinarne działania przestrzenne czy aktywność w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem przyjętego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Student ma także prawo wyboru pracowni o podobnym zakresie dydaktycznym na innych wydziałach ASP w Warszawie.

Proces kształcenia, szczególnie w pracowniach wiodących, opiera się na zindywidualizowanym kontakcie dydaktyk–student. Służy wyodrębnieniu jednostkowych predyspozycji przyszłego artysty.

Bardzo cenimy sobie częste wyjazdy naszych studentów na stypendia zagraniczne oraz ich samodzielny udział w konkursach projektowych. Na wydziale od wielu lat intensywnie działają koła naukowe, realizujące zarówno pozadydaktyczne projekty badawcze, jak i szeroko pojętą animację kulturalną. Są to ważne pola szukania indywidualnej aktywności.

Nowoczesne zaplecze warsztatowe

Dziekanat i większość specjalistycznych pracowni wydziału mieszczą się w nowej siedzibie przy ulicy Spokojnej 15. Wydziałowe pracownie znajdują się też przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 i Krakowskim Przedmieściu 5. W ostatnich latach infrastruktura techniczna i zaplecze warsztatowe wydziału zostały gruntownie zmodernizowane – szczyci się on nowoczesnym zapleczem warsztatowym, szczególnie warsztatami technik rzeźbiarskich: odlewnictwa artystycznego, ceramiki, kamienia i drewna.

Przebieg rekrutacji na Rzeźbę stacjonarne jednolite studia magisterskie:

  • rejestracja online w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 r. do godz. 13.00
  • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 11 – 12 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00
  • egzamin praktyczny w terminie: 1 – 5 lipca 2024
  • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
  • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
  • Limit przyjęć – 20 miejsc