Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022

W tym specyficznym dla nas czasie związanym z wszechobecną pandemią Wydział Rzeźby stara się działać tak, aby wszystkim przyszłym studentkom i studentom zapewnić warunki do pracy w formie hybrydowej. Dużą wagę przywiązujemy do zajęć studyjnych, praktycznych i technicznych, które prowadzimy mimo oczywistych utrudnień. W niezmienionej formie obowiązuje studium aktu z natury na podstawie obserwacji modela, ograniczyliśmy jedynie liczbę uczestników zajęć, żeby sprostać wymogom bezpieczeństwa. Gwarantujemy realizację pełnej oferty programowej studiów stacjonarnych z uwzględnieniem pracy oraz korekt na żywo z profesorami Akademii przy zachowaniu obecnych norm sanitarnych. Wydział Rzeźby działa także online i jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań dydaktycznych również w takiej formie. Pragniemy bowiem znaleźć właściwą relację między tradycyjnymi metodami kształcenia a tymi, którymi dysponujemy obecnie, między bogatą spuścizną historyczną a koniecznością buntu, podjęciem świadomego ryzyka, przeprowadzeniem eksperymentu. Stosujemy metody, które pomagają studentkom i studentom stopniowo, ale konsekwentnie się otwierać, staramy się, żeby zdobyte przez nich umiejętności techniczne szły w parze z wyobraźnią i rozwojem intelektualnym. Dbamy o to, aby indywidualne cechy twórcze nie ulegały zatracaniu, aby rozwijały się w przemyślanym procesie kształcenia. Tworzymy, dyskutujemy, spieramy się, a wszystko po to, by wspólnie kształtować przyszły obraz rzeźby. Skuteczność takiego działania potwierdzają liczne nagrody oraz wystawy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym wydziale oraz na nasze konta w mediach społecznościowych.

Dziekan Wydziału Rzeźby dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański