Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2021
Śledź nas na oraz

Kontakt

Wy­dział Rzeź­by

Dzie­ka­nat
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 625 75 73

e-ma­il: rze­zba@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wr.asp.waw.pl