Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2023

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

Dni Otwarte

WBASK (dawniej WZKW) to kameralny wydział, który daje nieprzeciętną możliwość stworzenia partnerskich relacji między wykładowcami_czyniami i studentkami. Pracujemy zespołowo: wspólnie przygotowujemy projekty wystaw, analizy i publikacje.

Badania artystyczne to nie tylko badanie sztuki. To głównie badanie rzeczywistości za pomocą sztuki. Program tego interdyscyplinarnego kierunku jest efektem twórczej syntezy historii sztuki, społecznych nauk o sztuce i praktycznych studiów artystycznych. Interesuje nas sztuka, która jest umocowana w społeczeństwie, czerpie z kultur lokalnych i je wzmacnia, a jednocześnie potrafi krytycznie odnieść się do globalnych procesów.

Rdzeniem studiów na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich są projekty badawcze prowadzone przez międzynarodowej klasy specjalistów_tki, którzy_e łączą aktywność akademicką z praktyką kuratorską lub muzealniczą, pracują z archiwami sztuki współczesnej, zajmują się dziedzictwem kulturowym i przestrzenią miejską, organizują wystawy i interwencje artystyczne, współpracują ze społecznościami lokalnymi.

W trakcie studiów odwiedzisz najważniejsze instytucje kulturalne Warszawy i odbędziesz praktyki w jednej (lub kilku) z nich. Naszym celem jest zapewnienie solidnych podstaw do pracy w sektorze kultury oraz umiejętności przydatnych nie tylko w świecie sztuki. Absolwentki wydziału pracują w warszawskich galeriach, mediach, organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy, Muzeum POLIN, Muzeum Narodowym w Warszawie, Fundacji Arton, Fundacji Bęc Zmiana, Biennale Warszawa, Radiu Kapitał, Festiwalu HER Docs i wielu, wielu innych).

„Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich kształci Studentki i Studentów na dwustopniowych studiach: licencjackich i magisterskich, w ramach kierunku Badania artystyczne. Naszą kadrę stanowią badaczki i badacze reprezentujący takie dyscypliny jak historia sztuki, socjologia, filozofia, prawo, politologia, a także artystki i artyści. Ważnym polem programu jest historia sztuki, przede wszystkim sztuki współczesnej w poszerzonej perspektywie badawczej. Nasze zajęcia dotyczą m.in. organizacji aktualnego życia artystycznego, w tym krytyki artystycznej, regulacji prawnych w zakresie prawa autorskiego i praktyk post artystycznych. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby Studentki i Studenci mieli możliwość jak najszybciej zastosować wiedzę, którą nabyli podczas zajęć teoretycznych. Dlatego staramy się budować i zacieśniać współpracę z wiodącymi instytucjami kultury w Polsce, jak np. Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Warszawy, co znacząco poszerza nasze możliwości dydaktyczne. W ramach współpracy z tymi podmiotami prowadzimy zajęcia dotyczące m.in. kuratorowania wystaw czy przygotowywania wywiadów badawczych z twórcami. Program studiów jest bardzo zróżnicowany i elastyczny – oferujemy wiele zajęć do wyboru, w ramach kilku modułów. Ważnym elementem programu są laboratoria, w ramach których łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Nasze Absolwentki i Absolwenci prowadzą własną praktykę artystyczno-badawczą, ale także zasilają kadry instytucji kultury lub tworzą własne organizacje”.

— Dziekana Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, dr Marika Kuźmicz
Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański