Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2023

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
I piętro, pokój 1.04

tel.(+48 22) 623 81 17, 532 728 035

e-ma­il: wbask@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wbask.asp.waw.pl