Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Przywykło się traktować wzornictwo, design jako projektowanie rzeczy pięknych. Współcześnie to niewielka część prawdy o tym zawodzie. Design stał się dziedziną aktywności ludzkiej mającą wpływ na wybory i wyzwania współczesności. Służąc swemu podstawowemu celowi, jakim jest reagowanie na potrzeby ludzi: fizyczne, intelektualne, a nawet duchowe, design wpływa na jakość życia społeczeństwa. Programując zasady kooperacji ludzi oraz wspomagając grupy, którym winniśmy wsparcie (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone), projektowanie pomaga budować właściwe relacje społeczne. Ma wpływ na poziom oraz jakość produkcji i usług, czym oddziałuje na modele konsumpcji oraz reguluje wpływ gospodarki na środowisko. Poprzez wybór proekologicznych materiałów i technologii oraz projektowanie właściwych modeli życia, design, obok zmian energetycznych i prawnych, wpływa decydująco na klimat i czystość planety. Czerpiąc wprost z rozwoju technologii cyfrowych, projektowanie dba o zachowanie właściwych relacji między technologią a ludźmi, jednocześnie stara się eliminować zagrożenia, jakie owa technologia stwarza, oraz wykorzystywać jej potencjalne zalety. Wzornictwo jest więc dziedziną aktywności ludzkiej o wielkim potencjale zmieniania świata na lepszy, dziedziną związaną z wielowymiarowym, ciekawym, przeprowadzanym na zróżnicowanych polach działaniem. Design wymieniany jest wśród zawodów przyszłości, którego znaczenie wzrośnie, co gwarantować będzie jego stabilność jako źródła utrzymania. Dla tych, którzy są obdarzeni wrażliwością plastyczną, społeczną i ekologiczną, którzy są ciekawi świata, ale chcą ten świat zaprojektować od nowa, wzornictwo będzie dobrym wyborem.

Dziekan Wydziału Wzornictwa prof. Grzegorz Niwiński


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański