Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz
Budynki Wydziału Wzornictwa

Wy­dział Wzor­nic­twa

Dzie­ka­nat
ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. 532 546 156

e-ma­il:  dziekanat.wwp@cybis.asp.waw.pl

rekrutacja.wzornictwo@asp.waw.pl

Dyżury telefoniczne dziekanatu Wydziału Wzornictwa w sprawie rekrutacji w godz.16:00-18:00 w poniedziałki i środy.


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.ww.asp.waw.pl