Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studentka w pracowni konserwuje obraz

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dziekanat
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 12 51
e-mail: konserwacja@asp.waw.pl

Dział Nauczania

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00–068 Warszawa
tel. (+48 22) 320 02 18
e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wkirds.asp.waw.pl