Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Dzie­ka­nat
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 625 12 51

e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wkirds.asp.waw.pl