Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika z niezbędnych w twórczej pracy scenografa szczególnego przygotowania i wykształcenia, dalece odmiennych od tych wymaganych w innych sztukach plastycznych, a wśród naszych nauczycieli akademickich są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, laureaci wielu nagród, także Oscarów. Studia na naszym Wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk. Dają też wykształcenie i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych. W ramach programu studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, teatru lalkowego oraz projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w technologiach 3D, VR oraz AR, a także uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby i poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Istotnym aspektem dotyczącym struktury programowej Wydziału jest sprofilowana oferta pracowni rysunkowo-malarskich. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej jest indywidualizacja programu kształcenia dla każdego studenta z uwzględnieniem potrzeb, predyspozycji i stopnia rozwoju artystycznego. Studenci realizują zarówno etiudy warsztatowe (teatralne i filmowe), jak i przedstawienia, m.in. na scenach ASP w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w Łódzkiej i Warszawskiej Szkole Filmowej czy Szkole Wajdy. Przygotowujemy wspólne projekty operowe ze stołeczną Akademią Teatralną oraz Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Jest to ostatni element procesu kształcenia, a także sprawdzian pozwalający studentom zaistnieć na „rynku” scenograficznym. Przynosi to wymierne efekty, gdyż prawie wszyscy, którzy ukończyli studia na Wydziale Scenografii, pracują w zawodzie scenografa.

Dziekan Wydziału Scenografii, prof. Tomasz Myjak


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański