Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studenci nad makietą na planie filmowym

Wydział Scenografii

Dni Otwarte

Wydział Scenografii ASP w Warszawie oferuje pięcioletnie stacjonarne studia magisterskie, które kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie scenografa_ki. Na naszych studiach swoje miejsce odnajdą osoby zainteresowane teatrem, filmem, kreacją przestrzeni i kostiumu.

Na Wydziale Scenografii pracują aktywni zawodowo artyści_tki związani z filmem i teatrem, scenografowie_ki, od lat współtworzący najważniejsze produkcje kinowe, teatralne i operowe. Dzieląc się swoim doświadczeniem, nauczą Was zarówno projektowania, jak i wcielania w życie Waszych autorskich koncepcji. Podczas studiów, korzystając z umiejętności zdobywanych w pracowniach malarstwa, rzeźby, fotografii i rysunku, z pewnością rozwiniecie własny warsztat projektowy. Zajęcia są rozszerzone o warsztaty współorganizowane m.in. przez: Akademię Teatralną w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Warszawską Szkołę Filmową oraz inne instytucje.

Dwa pierwsze lata studiów poświęcicie na poznawanie zagadnień z zakresu scenografii teatralnej i filmowej. W ramach programu realizowanego od trzeciego roku studiów, po wyborze wiodących pracowni, sami zdecydujecie o indywidualnie wybranej ścieżce rozwoju.

Nasi studenci_tki często już na początku studiów współtworzą filmy, seriale i spektakle teatralne. Te bezcenne doświadczenia ułatwiają płynne wejście w środowisko i rozpoczęcie profesjonalnej ścieżki zawodowej na polach: scenografii, kostiumu czy projektowania wirtualnej rzeczywistości. Absolwenci_tki Wydziału Scenografii odnajdują swoje miejsce w wielu dziedzinach artystycznych.


„Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika z niezbędnych w twórczej pracy scenografa szczególnego przygotowania i wykształcenia, dalece odmiennych od tych wymaganych w innych sztukach plastycznych, a wśród naszych nauczycieli akademickich są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, laureaci wielu nagród, także Oscarów. Studia na naszym Wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk. Dają też wykształcenie i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych. W ramach programu studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, teatru lalkowego oraz projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w technologiach 3D, VR oraz AR, a także uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby i poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Istotnym aspektem dotyczącym struktury programowej Wydziału jest sprofilowana oferta pracowni rysunkowo-malarskich. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej jest indywidualizacja programu kształcenia dla każdego studenta z uwzględnieniem potrzeb, predyspozycji i stopnia rozwoju artystycznego. Studenci realizują zarówno etiudy warsztatowe (teatralne i filmowe), jak i przedstawienia, m.in. na scenach ASP w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w Łódzkiej i Warszawskiej Szkole Filmowej czy Szkole Wajdy. Przygotowujemy wspólne projekty operowe ze stołeczną Akademią Teatralną oraz Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Jest to ostatni element procesu kształcenia, a także sprawdzian pozwalający studentom zaistnieć na „rynku” scenograficznym. Przynosi to wymierne efekty, gdyż prawie wszyscy, którzy ukończyli studia na Wydziale Scenografii, pracują w zawodzie scenografa”.

— Dziekan Wydziału Scenografii, prof. Tomasz Myjak

Przebieg rekrutacji na Scenografię stacjonarne jednolite studia magisterskie:

  • rejestracja online w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 r. do godz. 13.00
  • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 11 – 12 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00
  • egzamin praktyczny w terminie: 1 – 4 lipca 2024
  • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
  • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
  • Limit przyjęć – 18 miejsc