Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Wy­dział Sce­no­gra­fii

Dzie­ka­nat
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa

tel. (+48 22) 623 82 89

Dyżury telefoniczne dziekanatu:
5 maja w godz. 10:00-13:00

11 maja w godz.10:00-13:00

18 maja w godz. 10:00-13:00
25 maja w godz. 10:00-13:00

e-ma­il: sce­no­gra­fia@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.ws.asp.waw.pl