Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Scenografii

Wydział Scenografii

 


„Jak robić makiety” – Krótki film informacyjny zrealizowany przez kadrę młodych pracowników naukowych Wydziału Scenografii. 

Informacje w nim zawarte są praktycznym pokazem tworzenia makiet scenograficznych. reż. Jędrzej Skajster, ASP w Warszawie, 2021

 


„Egzamin wstępny” – Krótki film informacyjny zrealizowany przez kadrę młodych pracowników naukowych Wydziału Scenografii. Informacje w nim zawarte dotyczą przygotowania teczki i egzaminów wstępnych przeprowadzanych w formule zdalnej (niestacjonarnej).  

Wydział Scenografii chciałby zastrzec iż forma i sposób rekrutacji na rocznik 2022/23 może jeszcze ulec zmianie wraz ze zmianami w sytuacji pandemicznej w Polsce. reż. Jędrzej Skajster, ASP w Warszawie, 2021