Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów – stu­dia sta­cjo­nar­ne

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne
 ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 81 30

Telefoniczne dyżury dziekanatu:
11 maja, 14:00-15:00
19 maja, 10:00-11:00
25 maja, 14:00-15:00

e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl


Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat
 ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 01 49

Telefoniczne dyżury dziekanatu:
11 maja, 14:00-15:00
19 maja, 10:00-11:00
25 maja, 14:00-15:00

e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wsm.asp.waw.pl