Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz
Budynek Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

Wy­dział Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą Wi­zu­al­ną

Dzie­ka­nat
 ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa

tel.(+48 22) 623 81 17, 532 728 035

e-ma­il: kul­tu­ra.wi­zu­al­na@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wzkw.asp.waw.pl