Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Dołącz do nas.

Wydział Grafiki w strukturze warszawskiej Akademii został utworzony w drugiej połowie ubiegłego wieku, choć tradycje grafiki artystycznej i projektowej na uczelni sięgają początków XX w. Wydział Grafiki jest także największym wydziałem Akademii – studiuje tu ponad 400 studentów.

Grafika jako dyscyplina sztuk pięknych ma bardzo bogatą i silnie związaną ze sztuką i kulturą europejską tradycję. Jest to dyscyplina o najszerszych możliwościach zarówno kreacyjnych, jak i warsztatowych. Integruje w sobie sztuki piękne – tradycyjne techniki graficzne, rysunek, malarstwo oraz sztuki projektowe w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego przy wydatnym wsparciu współczesnych mediów i technologii. Dlatego też studia na Wydziale Grafiki są studiami najbardziej uniwersalnymi, oferującymi absolwentom dogłębną i kompleksową – wychodzącą poza ramy wąskich specjalności – wiedzę, pozwalającą na ich wszechstronne wykształcenie jako artystów i projektantów.

Absolwent Wydziału Grafiki to kreatywny artysta, samodzielny grafik-projektant wyposażony we wszystkie narzędzia pozwalające na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy – w firmach, agencjach i studiach reklamowych, pracowniach projektowych, firmach poligraficznych i wydawnictwach, a także w szeroko pojmowanym przemyśle kreatywnym opierającym się na współczesnych technologiach obrazowania graficznego i multimediach.

Oferujemy przede wszystkim indywidualne podejście do każdego studenta z zachowaniem szacunku dla jego postaw życiowych i twórczych. Każdy ma szanse zostać osobowością i indywidualnością artystyczną, jednak najpierw trzeba znaleźć miejsce, w którym będzie możliwość, aby taką postawę kształtować. Z pewnością Wydział Grafiki ASP w Warszawie jest właśnie takim miejscem. Dołącz do nas. Zapraszamy.

Dziekan Wydziału Grafiki prof. Jacek Staszewski

Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański