Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Wydział Grafiki

Dni Otwarte
Dołącz do nas.

Wydział Grafiki jest największym Wydziałem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oferując kształcenie dla ponad 400 studentów na studiach stacjonarnych oraz prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Kształcenie przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji a także w duchu poszanowania odmienności i indywidualności – na Wydziale Grafiki wspieramy różnorodność i bogactwo postaw twórczych. Kształcenie na Wydziale Grafiki obejmuje szerokie spektrum specjalności: grafikę warsztatową, ilustrację, komunikację wizualną, projektowanie książki, projektowanie plakatu, kreację multimedialną. Proponujemy także zajęcia z zakresu projektowania publikacji cyfrowych, czasopism, gier i krojów pisma, typografii. To wszystko osadzone jest na pokaźnej podbudowie zajęć ogólnoplastycznych – malarstwa i rysunku oraz komplementarnej teorii. Podstawą programu kształcenia jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i artystów projektantów. Taki model kształcenia poprzez umiejętność łączenia różnych technik i technologii sprzyja rozwijaniu kompetencji na wielu polach jednocześnie. Wychodzenie poza ramy wąskich specjalizacji przekłada się na swoistą multidyscyplinarność. Absolwenci naszego Wydziału z pełną swobodą poruszają się zarówno na polu artystycznym, jak i w sposób profesjonalny korzystają z dostępnych narzędzi i technologii. Wydział Grafiki jest miejscem szczególnym, nie tylko oferującym wielość możliwości. Będąc częścią Akademii opiera się na doświadczeniach wielowiekowej tradycji pozostając otwartym miejscem dialogu, ścierania się różnorodnych opinii i nowych trendów. Poprzez bogaty i wspierający wielokierunkowe kształcenie program, wspieramy naszych Studentów w kształtowaniu ich przyszłej ścieżki kariery.

Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Błażej Ostoja Lniski
WIĘCEJ INFORMACJI
 

Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański