Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte na ASP
Śledź nas:

Kontakt

Wy­dział Gra­fi­ki – stu­dia sta­cjo­nar­ne

Dziekanat
 ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl


Wy­dział Gra­fi­ki  – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne

Dziekanat
 ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47

e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl

strona wydziału: www.wg.asp.waw.pl