Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studentka z wózkiem do kamieni litograficznych

Materiały dodatkowe

Podstawowe zasady dotyczące fotografowania rysunku lub obrazu

 1. Kadrowanie – fotografowany obraz powinien wypełniać prawie cały kadr; unikaj obcinania kompozycji lub zbyt szerokiego ujęcia.
 2. Zniekształcenia – unikaj fotografowania obrazu pod kątem, czego efektem jest zniekształcenie obrazu; postaraj się ustawić aparat prostopadle do obiektu.
 3. Oświetlenie – nie fotografuj wieczorem przy sztucznym oświetleniu; do wykonania poprawnej fotografii powinno wystarczyć światło słoneczne; zwróć uwagę na to aby obraz był równomiernie oświetlony z każdej strony (np. całkowicie zachmurzone niebo zapewnia idealnie rozproszone światło).
 4. Nie używaj lampy błyskowej do fotografowania – frontalne oświetlenie przy niektórych obrazach może spowodować odblaski; spróbuj tak ustawić obraz względem oświetlenia tak by uniknąć blików (odblasków).
 5. Naświetlenie – postaraj się aby zdjęcie było odpowiednio naświetlone; unikaj fotografii za jasnych lub za ciemnych.
 6. Ostrość – postaraj się ustawić ostrość na najbardziej kontrastowym obszarze obrazu lub na jego krawędzi.
 7. Tło – postaraj się wykonać zdjęcie na w miarę neutralnym tle (np. białym, szarym lub czarnym).

Podstawowe zasady dotyczące przygotowania reprodukcji w programie graficznym

Na przykładzie darmowego oprogramowania Gimp. Należy:

 • skadrować rysunek dbając o to aby „wycięty” został sam obraz bez zbędnych elementów tła;
 • ustawić rozmiar rysunku zgodnie z podanymi w specyfikacji parametrami (150 dpi, RGB), można do tego celu użyć prowadnic (linii pomocniczych);
 • za pomocą uchwytów dopasowujemy obraz tak, aby w całości wypełnił obszar wyznaczony przez prowadnice, w razie konieczności można rysunek obrócić bądź dokonać innej, koniecznej modyfikacji;
 • wprowadzić „kosmetyczne poprawki” np. wyostrzanie lub delikatną korekcję barwną zgodną z kolorystyką obrazu;
 • zapisać rysunek w pliku JPG o jak najniższej kompresji (najwyższa jakość);
 • zaimportować obraz do programu w którym będzie przygotowywany plik PDF.

Metody tworzenia pliku PDF


Wysyłając portfolio na adres konsultacje.grafika@asp.waw.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji prac rysunkowych i malarskich dla przyszłych kandydatów na studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016 r).

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych ASP w Warszawie można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji prac rysunkowych i malarskich dla przyszłych kandydatów na studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.